Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Nyhet

– Ingen planer om å slutte som historiker

Førsteamanuensis Nils Kolle går av med pensjon.

Nils Kolle
– Jeg er overhodet ikke vedmodig over å bli pensjonert, sa Kolle til de fremmøtte under avskjedsmaringen.
Foto/ill.:
Joakim Dahl Haaland

Hovedinnhold

Det ble markert i Knut Fægris hus i slutten av juni. Mange hadde møtt opp for å hedre historikeren som nå går inn i pensjonistenes rekker.

Kolle, som har forsket på felt som nærings-, økonomi- og fiskerihistorie gjennom hele sin akademikerkarriere, fikk gjennom flere taler velfortjent skryt for sitt arbeid gjennom alle disse årene.

– Du har spesielt vært opptatt av små kystsamfunn, og jeg har alltid vært svært imponert over måten du bruker lokalhistorie til å fortelle en større samfunnshistorie, sa Jan Heiret, instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved UiB.

Livsverk

Kolle var selv leder ved instituttet da strukturelle endringer ble gjort i 2007, og Historisk institutt ble en del av nyetablerte AHKR. I 2014 publiserte Kolle Norges fiskeri- og kysthistorie, et verk i 5 bind. Prosjektet var et samarbeid mellom mellom universitetene i Bergen, Nordland og Tromsø, Høgskulen i Volda og Museum Vest. 

– Bokserien, som kan regnes som ditt livsverk, ble svært godt mottatt og anmeldt, sa Heiret.

Prosjektleder for verket, Leiv Grønnevet, tok også ordet under avskjedsmarkeringen.

– Det er litt vemodig å avslutte dette bokprosjektet som vi nå har jobbet med i snart 10 år. Det har vært en sann glede å samarbeide om disse 5 bindene, med utgaven om oppdrettsnæringen som den siste, sa Grønnevet, som informerte salen om at han nettopp hadde fått i hende siste korrektursjekk av verkets engelske oversettelse. En oversettelse som Kolles egen datter, Elise, står for.

Del av historien

Tore Grønlie, også han pensjonert AHKR-historiker, er en nær venn av Kolle gjennom mange år:

– Jeg kjenner deg ikke bare som akademikeren Nils, men også som fiskeren, båtbyggeren og havbrukeren Nils. Du er selv en viktig del av kulturen og historien du har forsket på og skrevet om, sa Grønlie.

Kolle selv fikk ordet til sist. Han takket både forsamlingen som hadde møtt opp, og institusjonen som har vært hans akademiske hjem siden 1979.

– Jeg er overhodet ikke vemodig over å bli pensjonert, men har ingen planer om å slutte som historiker, sa Kolle avslutningsvis.