Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskerutdanning ved AHKR

Instituttet har over 50 ph.d.-kandidater fordelt på de fire fagene. De fleste er stipendiater ansatt ved AHKR, mens noen er ansatt ved andre enheter ved UiB. I tillegg er noen av kandidatene ansatt ved andre institusjoner: høgskoler, universiteter og muséer.

Hovedinnhold