Hjem
Fagområde for allmennmedisin
Forskning

ABINOR - Antibiotikabruk og infeksjoner i norsk allmennlegetjeneste 2006 – 2025

Dette prosjektet skal beskrive omfang av ulike infeksjoner blant pasienter som oppsøker fastlege og legevakt, samt bruk av antibiotika.

Hovedinnhold

Bakgrunn

Antibiotikaresistens er et økende globalt problem, og er definert som en trussel mot folkehelsen. Det er vist en klar sammenheng mellom antibiotikabruk og omfanget av resistens, og det er derfor et uttalt mål å redusere både det totale antibiotikaforbruket og bruken av bredspektrede og resistensdrivende midler som bl.a. makrolider og kinoloner.

Infeksjoner utgjør en stor del av sykdomsbyrden i befolkningen og god behandling av disse er viktig for folkehelsen. Dette har blitt enda mer tydelig gjennom koronapandemien. De fleste infeksjoner ferdigbehandles på fastlegekontoret eller på legevakt. Det er behov for mer kunnskap om bruken av allmennlegetjenester for ulike infeksjoner og over tid. 

Datamateriale

Prosjektet baserer seg på koblede data fra Oppgjørssystemet for kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR) og Reseptregisteret for perioden 2006-2025. For utvalgte infeksjoner brukes også data fra Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS).
 

Tilknyttede personer

Forskergruppen har lang erfaring med epidemiologiske studier, herunder registerforskning, og betydelig kompetanse knyttet til forskning på infeksjoner i allmennpraksis, slik som influensa, impetigo og Giardia-epidemien i Bergen og senkomplikasjoner.

Prosjektgruppe

Prosjektleder: Guri Rørtveit, professor dr.med., IGS og AFE
(ansvarlig for luftveisinfeksjoner)

Knut Eirik Ringheim Eliassen, førsteamanuensis ph.d., IGS
(ansvarlig for urinveisinfeksjoner)

Knut Erik Emberland, førsteamanuensis ph.d.
(ansvarlig for gastroenteritter og søvn/infeksjoner)

Knut-Arne Wensaas, forsker II ph.d., AFE
(ansvarlig for divertikulitt og h.pylori-infeksjon)

Sverre Litleskare, forsker II ph.d., AFE
(ansvarlig for postinfektiøse komplikasjoner)

Ingrid Rebnord, førsteamanuensis ph.d., IGS
(ansvarlig for gynekologiske infeksjoner)

Medarbeidere

Prosjektet vil ha tilknyttet medarbeidere som bidrar på ulike underprosjekter

Lars Haugom, ph.d.-stipendiat, Fagområde for allmennmedisin, IGS, UiB.

Leo Larsen, forskerlinjestudent ved UiB

Bjørn Bjorvatn, professor Fagområde for allmennmedisin, IGS, UiB

Statistiker ved kjernefasiliteten BIOS, UiB