Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Engasjerte antropologer under Bergen Anthropology Day

Dagsaktuell forskning og et nytt tidsskrift satte rammene for Bergens første antropologidag, arrangert av CMI og Institutt for sosialantropologi.

Bergen Anthropology Day 2017 Ståle Knudsen
Prof. Ståle Knudsen ønsket alle velkommen til den første Bergen Antropologidag i september.
Foto/ill.:
Oda Eiken, UiB

Hovedinnhold

'Bergen Anthropology Day', arrangert 15. september, ga innsikt i prosjekter og forskningsinitiativer i det bergenske antropologimiljøet. Dagen samlet rundt 60 lokale antropologer, inkludert studenter og alumni, for en dag fylt med spennende diskusjoner og presentasjoner. Flere av postene på programmet førte til diskusjoner i salen som gikk utover det rent akademiske, men handlet om fagets anvendbarhet, politisk engasjement og kritiske perspektiver på samfunnet forøvrig.

Gunnar Sørbø (CMI) minnet også deltagerne på at den bergenske antropologidisiplinen har i lang tid vært dypt engasjert i utviklingsspørsmål. Han avsluttet foredraget sitt ved å invitere antropologer til å fokusere på relevans og anvendbarhet også utover akademiske institusjoner.

Kommende tidsskrift - Public Anthropologist

En av foredragsholderne var Antonio De Lauri (CMI), grunnlegger og redaktør for det nye tidsskriftet, Public Anthropologist. I sin presentasjon av ideene for tidsskriftet, sa De Lauri at Public Anthropologist vil oppmuntre til et skifte fra rent akademiske og ofte innadgående debatter til politiske diskusjoner som vil appellere til et bredere publikum.

- Public Anthropologist tilbyr et forum for akademikere som bryr seg om hvordan deres forskning kan påvirke verden, sa De Lauri. Tidsskriftet skal publiseres av Brill, og det første nummeret lanseres i oktober 2018.

Frontlines

- Universitetet i Bergen er mer politisk orientert enn mange andre universiteter, erklærte Don Kalb. Ifølge Kalb gjør dette UiB til et passende sted for hans nylig lanserte prosjekt om sosiale relasjoner av global kapitalisme med tittelen Frontlines: Class, Value, and Social Transformation in 21st Century Capitalism. Det ambisiøse prosjektet fokuserer på klasse, blant annet "den kreative klassen" som inkluderer designere, arkitekter, akademikere og artister.

Geografisk sett er fokuset på Kina, Europa og det globale sør. Som Kalb sa i et tidligere intervju er "målet å identifisere eksemplariske trender i klasseforhold, i politikk og i kapitalistiske urbanismer i disse tre mangfoldige verdensregionene, som også er tett sammenkoblede."

Prosjektet har en tidsramme på fem år (2017-2022) og Kalb vil gi forelesninger om kapitalisme i løpet av prosjektperioden. Bergens Forskningsstiftelse, Kulturdepartementet og Universitetet i Bergen støtter prosjektet.

Fra norske sykehjem til resten av verden

Anette Fagertun fra Høgskulen på Vestlandet presenterte prosjektet Multicultural workforce in Nursing Homes. Prosjektet fokuserer på erfaringene av utfordringer og muligheter blant forskjellige aktører i multikulturelle arbeidsmiljøer i norske sykehjem. Prosjektet vil bidra til å etterkommet behovet norske myndigheter har for forskningsbasert praksis i sykehjem.

De fjorten foredragsholderne presenterte totalt seks institutter spredt over CMI, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet, noe som illustrerer de mangfoldige tematikkene og etnografiske settingene som antropologer arbeider i.

I løpet av dagen ble publikum tatt med på en reise rundt verden: fra den Kurdiske frihetsbevegelsen presentert av PhD-kandidat Axel Rudi (UiB) til fruktbarhetskontroll og trygg abort på det afrikanske kontinent i en presentasjon av Astrid Blystad og Haldis Haukanes (UiN). Sarah Tobin (CMI) tok publikum med til Amman gjennom sin presentasjon av boken, Everyday Piety: Islam and Economy in Jordan. Ingrid Birce Müftüoglu (UiB) presenterte sitt entografiske studie fra Tyrkia som en del av Energethics-prosjektet.

- Ideen om en dag dedikert til Bergensantropologi vokste frem rundt 2013, under feiringen av Institutt for sosialantropologi sitt 50-årsjubileum, sa Ståle Knudsen. Knudsen spikret programmet sammen med Kari Telle (CMI). En dag som dette gir akademikere en arena til å møtes og diskutere ideer og samarbeid på tvers av Bergens-baserte institusjoner.

Vi er allerede spente på hva neste års Bergen Anthropology Day vil bringe!