Hjem
Institutt for sosialantropologi
Bergen Anthropology Day 2019

Bærekraftsmål i antropologien

FNs bærekraftsmål ble et sentralt tema for årets Bergen Anthropology Day. Nye studenter, alumni, akademikere og forskere samlet seg for en opplysende dag på Kvarteret.

Neste
edvard hviding
Edvard Hviding var en av innlederne på Bergen Antropologidag. Her forteller han om forskningsprosjektet Mare Nullius
Foto/ill.:
UiB
1/3
BAD
Arrangementet samlet både nye antropologistudenter og alumni, samt akademikere og forskere.
Foto/ill.:
Isabelle Hugøy
2/3
Antonio De Lauri
Antonio De Lauri snakker om humanitær diplomati.
Foto/ill.:
Isabelle Hugøy
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

Årets arrangement fokuserte i stor grad på FNs bærekraftsmål. Dagen kunne by på et spennende panel om bærekraftsmålene samt forskningsprosjekter som engasjerer seg i flere av målene på forskjellige måter. Det var et svært godt oppmøte av både nye og tidligere studenter i forskjellige studieløp, samt akademikere og forskere. I midten av programmet fikk vi også besøk av tidligere masterstudenter som gjennom sitt musikkinnslag skapte en behagelig og hyggelig atmosfære for resten av dagen.

Panel om bærekraftsmålene

Hvordan kan bærekraftsmålene informere fremtidige prosjektideer? Hvordan kan bærekraftsmålene reflekteres i undervisning? Og hvordan kan antropologi informere debatten om disse målene? Dette var sentrale spørsmål for panelet som ble moderert av Edvard Hviding (UiB), som i anledning av panelet presenterte seg som direktør for SDG Bergen Science Advice.

Årets panel inviterte ikke bare antropologer for å diskutere bærekraftsmålene, men også statsvitere Anwesha Dutta og Salla Turunen som begge representerte Chr. Michelsen Institutt. "Når det kommer til undervisning, så er det viktig at vi peker på paradokser i bærekraftsmålene", mente postdoktor Dutta. Dette var det bred enighet om i panelet.

Stipendiat Salla Turunen argumenterte for at forskere kan bidra med mer helhetlige tilnærminger når det kommer til å (videre)utvikle de mange indikatorene innenfor hvert av bærekraftsmålene sine delmål. Stipendiat Marianna Betti (UiB) løftet samtalen i hennes innlegg om relasjonen mellom religion og bærekraftsmål 5 ('likestilling mellom kjønn').

I antropologisk forstand trakk stipendiat Nora Haukali (UiB) fokuset mot begrepet 'bærekraftig utvikling'. "Hvem sin definisjon av begrepet bruker man; er det et emisk eller etisk begrep?", spurte Haukali. Videre konstaterte hun at siden bærekraftsmålene er komplekse og alltid kontekstuelle, må vi være klar på hva vi legger i begrepet 'bærekraftig utvikling' og på hvilket nivå vi diskuterer begrepet for å unngå forvirring og uklarhet i undervisning.

Bærekraftsmål i praksis

På agendaen var også presentasjoner av prosjektlederne for to internasjonale forskningsprosjekter tilknyttet Institutt for sosialantropologi, UiB. Begge prosjektene tar opp problematikk nært knyttet til flere av bærekraftsmålene.

Professor og prosjektleder for Urban Enclaving Futures, Bjørn Enge Bertelsen tok publikum med til det urbane Afrika hvor den raske fremveksten av enklaver skaper en ny form for urban orden. Med komparative delprosjekter i Accra, Johannesburg og Maputo søker prosjektet å bidra til å finne løsninger på to hovedutfordringer for afrikansk byutvikling: ulikhet og boligutvikling. Slik engasjerer Urban Enclaving Futures seg med bærekraftsmål 8 ('anstendig arbeid og økonomisk vekst') og spesielt mål 11 ('bærekraftige byer og samfunn').

Fra land tok Professor og prosjektleder Edvard Hviding publikum med ut til havs med sitt interdisiplinære prosjekt Mare Nullius? i Stillehavet. Med utfordringer som stigende havnivå og erosjon av land spør prosjektet: hvordan reagerer og forbereder Stillehavsfolk og deres stater seg på det som kan bli undergangen av deres suverene land- og havterritorier? I lys av dette tar Mare Nullius for seg problematikker relatert til bærekraftsmål 13 ('stoppe klimaendringene') og spesielt mål 14 ('liv under vann'). 

Transoceaniske fiskere og humanitær diplomati

Fremdeles til havs tok Edyta Roszko (CMI) over styringen da hun presenterte forskningsprosjektet TransOcean om mobile fiskere i og rundt det sør-kinesiske havet. "Vi må forstå koblingene mellom maritime innhenginger og fiskeres mobiliteter", fastslo hun. 

SDG 16 ('fred og rettferdighet') ble relevant gjennom Antonio De Lauri sin presentasjon av forskningsprosjektet "Humanitarian Diplomacy", som også panelist Turunen er del av. Han spurte, "hva betyr det å handle i interesser av sårbare grupper i praksis?". En av prosjektets hovedmål er å forstå hvorvidt, hvordan og til hvilken grad humanitær diplomati er et effektivt instrument i møte med utfordringen av å ikke 'la noen bli igjen', som fastsatt i bærekraftsmålene.

Vi ser allerede frem til neste års Bergen Anthropology Day!