Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Julehilsen fra arbeidsgruppelederne!

– Det har vært veldig kjekt å se førsteårsstudentene utvikle seg gjennom semesteret, sier Guro. Sammen med Jenny, Kaja og Oda har hun lagt til rette for et overkommelig første møte med antropologien. Linda mener andreårsstudentene har vist et skarpt analytisk blikk på dagsaktuelle tema.

Arb.gruppeldere sosant 2020
Arbeidsgruppelederne tar juleferie etter en høst hvor mye kontakt med studentene har foregått på Zoom.
Foto/ill.:
Zoom

Hovedinnhold

Antropologistudentene er nettopp ferdig med eksamen, etter et annerledes og krevende semester. Arbeidsgruppelederne Oda Eiken Maraire, Kaja B. Skoftedalen, Jenny W. Jomisko de Figueiredo, Guro V. Skeie og Linda Skuggen har gjort sitt beste for å lose dem gjennom høsten, tross skiftende smittevernstiltak og mye hjemmeisoliering.

Vi tok en prat for å høre hva som har imponert dem mest, hvilke tips de har mot sviktende motivasjon, og, ikke minst, finne ut hva antropologistudentene kan glede seg til fremover!

Engasjerte studenter, tross pandemi

Anti-bac, 1-meteren, munnbind og albuehilsing har blitt integrerte elementer i studenters og ansattes hverdag. Ulike runder med tiltak har ført til en uforutsigbar høst for alle. Hva synes de har vært det beste med å være arbeidsgruppeleder?

– Det beste har vært å bli kjent med de nye studentene, åpner Jenny. – Det har vært veldig gøy å diskutere antropologi med en såpass positiv og nysgjerrig gjeng. Jeg har lært masse gjennom arbeidsgruppene vi har hatt sammen, sier hun. Guro nikker enig og legger til hvor fint det har vært å se hvordan førsteårsstudentene utvikler seg gjennom semesteret. 

Det har også vært gledelig stort oppmøte på forelesninger og arbeidsgrupper, i periodene med fysisk undervisning. Linda fremhever de gode, faglige diskusjonene hun har hatt med andreårsstudentene på SANT104 og SANT105. – I tillegg må jeg si det beste har vært de tålmodige smilene som jeg har mottatt fra studentene over Zoom. Og å få følge en helt fantastisk gjeng studenter gjennom enda et semester.

Teamet i kulissene

Kaja legger vekt på hvor pragmatiske og løsningsorienterte både studenter og kollegaer har vært i denne tiden. Arbeidsgruppelederne har i høst vært fem stykker, noe som er to-tre flere enn vanlig. – Det har vært gøy å jobbe med så dyktige folk på instituttet; de andre arbeidsgruppelederne, foreleserne og administrasjonen.

Hun tilføyer: – Det er et stort team i «kulissene» som studentene ikke ser, men samarbeid og innsats fra hver enkelt har spilt en svært viktig rolle for at det tross alt har gått såpass bra å veksle mellom fysisk og digital undervisning, og å rette seg etter Bergen kommunes smittevernstiltak, mener hun.

Kaja og Linda var undervisningsassistenter for SANT103 og SANT215 da campus ble nedstengt i mars. Kaja skryter av hvordan studentene støttet instituttet for å finne frem til best mulige løsninger i omstruktureringen av undervisningen. – Det er nok stor variasjon blant studenter i hvordan de egentlig opplevde smittevernstiltakene, men de var ikke redd for å komme med innspill, noe som var uvurderlig viktig for å tilpasse undervisningen.

Tøft semester - imponerende innsats

Første året i sosialantropologi er krevende fordi det er mye nytt å ta stilling til på én gang, og for mange er studenttilværelsen i seg selv helt ny. Jenny er mektig imponert over hvor kjapt studentene kom inn i antropologiske tenkemåter, både i arbeidsgrupper og gjennom minifeltarbeidene sine. – Det lover dermed godt for det videre studieløpet!

Guro roser minifeltarbeidet på SANT100, hvor mange har hatt koronasituasjonen som utgangspunkt for problemstillingen sin. – Her har de faktisk bidratt i forskningen av de sosiale aspektene ved en pandemi, noe som i seg selv er utrolig imponerende!

Meld dere inn i de fantastiske studentorganisasjonene ved instituttet! De er utrolig flinke! -Linda Skuggen

Oda og Kaja, som har jobbet med akademisk skriving, poengterer hvor høyt faglig nivå det er på de ferske studentene. En positiv side med et "nedkjølt" samfunn er at folk gjerne har fått mer tid og ro til å jobbe med studiene. Dette er en god erfaring i seg selv, og de håper dette gjør at studentene kan fokusere mer på det sosiale når det blir større rom for det.

Linda fremhever hvordan andreårsstudentene har vist et skarpt analytisk blikk på dagsaktuelle temaer. – Jeg har lært kjempemye av den gjengen dette semesteret, noe jeg setter stor pris på, smiler Linda.

Kula Kula og fagutvalget har stått på for å nå ut til studentene under nedstengingen, og vært arrangert mange sosiale og faglige tilbud. – Meld dere inn i de fantastiske studentorganisasjonene ved instituttet! De er utrolig flinke, sier Linda. Det er inspirerende å bli kjent med studenter fra andre kull, ikke minst å få innblikk fra alt det spennende masterstudentene holder på med.

Tekniske utfordringer og svarte skjermer

På spørsmål om hva som har vært det mest utfordrende dette semesteret utbryter Oda: – Tekniske problemer! De andre ler og nikker gjenkjennende. Hun utdyper at det er krevende å legge til rette for fysiske møtepunkter og en forutsigbar studiehverdag med stadig skiftende regningslinjer. I tillegg har mye av det tekniske sviktet.

– Det er umulig å gjenskape alle de gode elementene som man ellers ville hatt i et fysisk samlingssted. Det digitale sosiale samspillet er helt annerledes, men samtidig så er konsekvensene for at folk er passive og lite verbale mer til å «ta og føle på», skyter Kaja inn.

Jenny mener førsteårsstudentene har vært tålmodige og tilpasningsdyktige i møte med koronasituasjonen. Det har vært en spesiell studiestart for mange, og flere har nok kjent på at digital undervisning og emnene i seg selv har vært utfordrende. Likevel har de vist pågangsmot og lærevilje. – Det er en dyktig gjeng! 

En viktig læring som ny student er å bruke arbeidstiden godt, og å skille mellom fritid og «jobb». – Jeg har inntrykk av at de fleste tok dette veldig raskt fra starten av. De virker innstilt på å ville få med seg så mye faglig som mulig dette semesteret, sier Kaja.

Lysere tider og spennende antropologi venter

Vi vender fokuset over på hva studentene kan se frem til, både til våren og videre i studieløpet. – At det blir lysere tider! sier Kaja. – I høst har jeg blitt veldig oppmerksom på hva mørketiden gjør med oss når vi har mindre variasjon og sosialt liv i hverdagen. Førsteårsstudentene kan spesielt glede seg til å jobbe mer i dybden på tematikker som slektskap, teknologi, makt og vitenskap som sosialt fenomen.

– Studentene vil få innblikk i at det er mange måter å leve et liv på - kanskje de selv lærer noen gode triks? spør Guro. – Har du for eksempel noen gang tenkt at kvinner burde få fri fra samfunnets plikter når de har mensen? Det er det nemlig noen som har tenkt på!

– Til våren kan de endelig fokusere på ett og ett spennende og engasjerende emne, noe som gjør det enklere å strukturere studiehverdagen, sier Oda. Linda legger vekt på at studentene fullt og helt kan omfavne den antropologiske reisen de står ovenfor. – Den tar dere med på kryss og tvers av kontinenter, sosiale relasjoner, kosmologiske forestillinger og variasjoner i kulturelt liv. Gled dere!

Biografien om Fredrik Barth byr på spennende historiske innsikter om utviklingen av antropologi i Bergen, samt Norge og verden generelt. -Guro Skeie

Kaja poengterer at man bør være bevisst på hvordan studietiden også kan være en arena for å bygge opp massevis med kompetanse og organisasjonsforståelse man bruker aktivt senere i arbeidslivet. Man får seg erfaringer fra samarbeid i kollokvier og i frivillige organisasjoner, hvor man lærer ting som planlegging, gjennomføring og organisatorisk problemløsning. – Jeg tror de kan glede seg mest til muligheten til å kaste seg ut i nye utfordringer og oppgaver som de ikke har gjort før.

Guro legger til at man står relativt fritt til å fordype seg i det man vil. Både når det gjelder utveksling, valgfrie emner og feltarbeid, kan man dra (nesten) akkurat hvor man vil, og lære om noe som interesserer nettopp deg.

Gjensyn etter velfortjent juleferie

– Takk for alle de spennende diskusjonene vi har hatt! Håper jeg ser flere av dere i SANT240 eller SANT215 til våren, avslutter Linda. Guro og Jenny ser frem til å følge førsteårsstudentene i SANT102 og SANT103. Studentene på sitt avsluttende semester vil møte Oda som emneansvarlig i SANT215, mens noen vil få Kaja som veileder i bacheloroppgaven. Men først må både dem selv og studentene få en velfortjent ferie.

– Riktig god jul! sier arbeidsgruppelederne i kor.