Hjem
Institutt for sosialantropologi
Møt våre masterstudenter

Mathias Opsahl-Engen - kristen-nasjonalisme i Knoxville, Tennessee

Mathias skriver om fenomenet kristen-nasjonalisme og hadde feltarbeidet sitt i Knoxville, Tennessee, der han fulgte en konservativ og nasjonalistisk kirke. - Jeg valgte temaet fordi jeg ville få bedre forståelse av MAGA-bevegelsen i USA og undersøke hvordan religiøs nasjonalisme påvirker politikken i USA, sier Mathias.

Hovedinnhold

​​​​​​​Et drømmescenario etter endt mastergrad hadde vært å jobbe innenfor sosial- eller justissektoren der jeg kan bruke kompetansen min som samfunnsviter analytisk opp mot politisk, ideologisk eller religiøs radikalisering.

År påbegynt grad: 2022

Faglig veileder: professor Annelin Eriksen

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?
Jeg valgte å studere sosialantropologi fordi jeg har alltid hatt en nysgjerrighet for mennesker. Å sette seg inn i hvordan mennesker lever ulike liv, i ulike kulturer og sosiale relasjoner er utrolig spennende.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
I bacheloroppgaven min skrev jeg om nasjonalisme og nasjonalistiske tendenser i Norge. Jeg hadde også fokus på hvordan nasjonalismen ofte brukes for å marginalisere minoriteter. Jeg har alltid vert interessert i ideologier og hvordan de har påvirket verdenshistorien opp til nå og spesielt hva som gjør at mennesker "trekkes mot de".

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Jeg gikk videre på masterstudiet fordi jeg likte sosialantropologi som fag veldig godt. Tanken på å kunne forme mitt eget prosjekt og å dra ut på eget feltarbeid motiverte meg også til å velge en mastergrad.

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
Jeg følte overgangen fra bachelor- til masterprogrammet gikk veldig fint, siden en på instituttet får god og tett oppfølging av foreleserne. En er også færre studenter på master og en får derfor en mer klassefølelse sammenlignet med bachelor-programmet. Som masterstudent har en også tilgang til egen lesesal som og er en skikkelig bonus.

Hva skal du skrive/hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg skriver om fenomenet kristen-nasjonalisme og hadde feltarbeidet mitt i Knoxville, Tennessee, der jeg fulgte en konservativ og nasjonalistisk kirke. Det syns jeg er et utrolig spennende prosjekt fordi det dekker flere ulike tematikker som nasjonalisme, ekstremisme, konspirasjonsteorier og politisk antropologi. Jeg valgte temaet fordi jeg ville få bedre forståelse av MAGA-bevegelsen i USA og undersøke hvordan religiøs nasjonalisme påvirker politikken i USA. "Hvorfor stemmer amerikanere på Trump", er et vanlig spørsmål i Norge. Derfor var det interessant å undersøke hva som trekker mennesker mot slike miljøer og ideologier. Prosjektet har gitt meg en bredere forståelse av den indre konflikten vi ser i USA idag og den utviklingen som har skjedd siden Trump stilte til valg i 2015.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Jeg tenker en tilegner seg mye viktig kompetanse som masterstudent i sosialantropologi. Først og fremst får en kompetanse på planlegging, gjennomføring og evaluering av et selvstendig prosjekt. En får og god erfaring i å arbeide selvstendig og å kunne analysere, evaluere og formidle kompleks informasjon. Underveis i mastergraden blir en og bedre på å forstå komplekse relasjoner og problemstillinger.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Feltarbeidet skiller seg nok ut her. Det å kunne stå så fritt til å velge egen tematikk og reisemål for feltarbeidet gjør det veldig spennende og givende. Men et annet høydepunkt må være det gode miljøet både på lesesalen og fakultetet generelt. Kort vei til veileder, forelesere og andre ansatte legger godt til rette for lav terskel for å spørre om råd og tips når en er i både planleggingsfasen og skriveprosessen. Og ikke minst det gode miljøet innad i klassen med lange koselige lunsjpauser og kake-fredager.

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Master i sosialantropologi gir deg muligheten i å rendyrke et interessefelt du har, ikke bare teoretisk, men og fysisk i løpet av feltarbeidet ditt. Det er ganske unikt at en får en slik mulighet til å kombinere både eventyreren og forskeren i deg. Antropologen Anna Simons oppsummerte det fint da hun beskrev at en av antropologiens mål er å; "render the strange familiar and the familiar strange", og hvis du tenker at det høres spennende ut, så er dette studiet for deg.

Har du tips til ferske masterstudenter?
Et tips til nye masterstudenter er nok å bruke første semester til å planlegge feltarbeidet nøye. Både hvilken tematikk en velger, siden en skal bruke mye tid på det, men og hvor gjennomførbart det er i praksis. Det vil du få mye igjen for når du er tilbake og skal overføre empiri til tekst.

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Et drømmescenario etter endt mastergrad hadde vært å jobbe innenfor sosial- eller justissektoren der jeg kan bruke kompetansen min som samfunnsviter analytisk opp mot politisk, ideologisk eller religiøs radikalisering.