Hjem
Institutt for sosialantropologi
Møt våre masterstudenter

Rosalind Dyveke Dale - på feltarbeid i Hebron, Palestina

Rosalind har gjort feltarbeid på et marked i Hebron, Palestina, og skriver nå masteroppgave om sammenhengen mellom familie, økonomi og bevegelse i dette området. På bachelorgraden hun tok i England, skrev hun om aktivisme i Palestina. - Når jeg begynte på mastergraden hadde jeg tenkt å gjennomføre feltarbeidet i Norge, men etter å høre om andre masterstudenter sitt feltarbeid og muligheten til stipend, bestemte jeg meg for Palestina, sier Rosalind.

Hovedinnhold

Gjennom mastergraden fikk jeg muligheten til å oppholde meg i Palestina i 6 måneder. Dette hadde jeg ikke hadde hatt mulighet til på egen hånd økonomisk, men jeg fikk støtte av lånekassen og et stipend fra NAF som dekket de fleste utgiftene på felt.

År påbegynt grad: 2022

Faglig veileder: professor Ståle Knudsen

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?
Gjennom å ta en utdanningstest kom jeg over sosialantropologi. Jeg har alltid vært interessert i samfunn og mennesker, så når jeg leste om sosialantropologi fant jeg ut dette var perfekt for meg.

Har du vært på utveksling? Hvis ja, hvordan var det? Har utvekslingen påvirket masterprosjektet ditt?
Jeg tok hele bachelorgraden min i England og dette føler jeg har vært positiv for meg når jeg begynte på mastergrad i Norge.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg skrev om aktivisme i Palestina. Jeg valgt hovedsakelig dette temaet siden jeg har en interesse i midtøsten og arabisk, og jeg hadde muligheten til å gjennomføre et minifeltarbeid i Palestina.

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Jeg hadde lyst å fordype meg i et tema og øke jobbmuligheter.

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
Det å ha muligheten til å jobbe med et eget prosjekt er veldig spennende men også veldig utfordrende. På mastergrad har man friheten til å fokusere på det man engasjerer seg over. Det å kunne jobbe med den delen av antropologi man finner interessant er noe jeg synes er veldig kjekt.

Hva skal du skrive/hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg gjorde feltarbeid på et marked i Hebron, Palestina. Og skriver nå om sammenhengen mellom familie, økonomi og bevegelse i dette området. Når jeg begynte på mastergraden hadde jeg tenkt å gjennomføre feltarbeidet i Norge, men etter å høre om andre masterstudenter sitt feltarbeid og muligheten til stipend, bestemte jeg meg for Palestina.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Språkkompetanse i arabisk.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Å være i Palestina i 6 måneder var en utrolig opplevelse.

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Som mastergradsstudent har du frihet til å fokusere på akkurat det du interesserer deg for, og muligheten til å oppholde deg et halvt år hvor som helst i verden.

Har du tips til ferske masterstudenter?
Søk på stipend og kos deg på felt.

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Jeg ønsker å jobbe som koordinator eller rådgiver i en frivillig organisasjon. Etter jeg begynte på master, vurderer jeg også sterkt å ta en doktorgrad.

Noe annet du ønsker å nevne - eller som vi har glemt å spørre om?
Gjennom mastergraden fikk jeg muligheten til å oppholde meg i Palestina i 6 måneder. Dette er noe jeg ikke hadde hatt muligheten på egen hånd økonomisk. Gjennom feltarbeidet fikk jeg støtte av lånekassen og mottok et stipend fra Norsk Antropologisk Forening, dette dekket de fleste utgiftene på felt.