Hjem
Institutt for sosialantropologi

Etnografen - Studentforening ved sosialantropologi

Etnografen har som formål å være et talerør for antropologistudentene ved UiB og et bindeledd til Institutt for sosialantropologi.

Hovedinnhold

Hva er Etnografen?

Studentforeningen ved sosialantropologi ønsker å være et talerør for studentene og bindeledd til instituttet. Vi har representanter i undervisningsutvalget og instituttrådet ved instituttet, i tillegg til SU, som er studentutvalget på SV-fakultetet.

Etnografen er et forum for klager, spørsmål, forslag til aktuelle saker som berører sosialantropologistudenter, samt planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer av faglig og sosial karakter. Kom til oss med kommentarer og ønsker, og vi kan gå videre med det. "Ingen sak for stor og ingen sak for liten!" er vårt ubeskjedne motto. Vi har også som mål å bedre det sosiale miljøet og kontakten på tvers av studienivåene.

Dersom du vil ta opp noe med oss, kan du komme på møtene våre. Du kan også skrive til oss på e-post eller legge en lapp i posthyllen vår i 8. etasje på SV-bygget.

E-post: etnografen@uib.no


Fagutvalget tar seg blant annet av:

Antrosnakk: Antrosnakk er en slags uformell antropologisk «fritidsklubb» hvor hvem som helst kan komme for å prate løst og fast om antropologiske tema—og som vi vet kan egentlig alt være antropologi! Så om du ønsker å gruble over livets store spørsmål, diskutere pensum med medstudenter, stille spørsmål til andre, sosialisere med folk med felles interesser, eller kanskje bare lytte, er dette møtestedet for deg! 

Over koppen med masterstudent: På over koppen vil vi få høre en masterstudent fortelle om sitt feltarbeidsprosjekt. Her får man muligheten til å stille akkurat de spørsmålene man lurer på, om det så er relatert til det spesifikke prosjektet vi får høre om, eller til feltopplevelsen generelt. Dette er en flott mulighet for nysgjerrige studenter som ikke selv har vært i felt ennå!

Fagkritisk dag: Fagkritisk dag arrangeres i mars, målet er å problematisere faget og å ta dette opp til diskusjon.

Samarbeid med andre studentforeninger: Dette skjer gjennom Studentutvalget (SU), som har møter et par ganger i måneden. Studentutvalget, som består av representanter fra alle studentforeningene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og studentenes representanter i Fakultetsstyret, kan kontaktes via:


Fagpolitikk og studentvelferd: Fagutvalget skal ta opp saker som er viktige for å bevare fagenes integritet ved fakultetet samt engasjeres i spørsmål som gjelder studiehverdagen til både bachelor- så vel som masterstudenter.