Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Disputaser ved Institutt for sosialantropologi

I oktober disputerte tre stipendiater fra Institutt for sosialantropologi.

Disputaskandidatene
From left: Zerihun Woldeselassie (Photo: Tommy Sørensen), Janne Bjorheim Bøe (Photo: Jan Kåre Wilhelmsen) og Berit Angelskår (Photo: Private).
Foto/ill.:
Tommy Sørensen, Jan Kåre Wilhelmsen og Berit Angelskår

Hovedinnhold

Tidligere i år leverte Zerihun Woldeselassie, Janne Bjorheim Bøe og Berit Angelsgård sine avhandlinger og i oktober disputerte alle tre.

 

Zerihun Woldeselassie disputerte 23. oktober med avhandlingen “Ethnicity: Identity and Belonging: ‘New configuration of ethnicity and Islam among the eastern Gurage of Ethiopia’”. Zerihun gjorde sitt feltarbeid hos den østlige Gurage-befolkningen i Sør-Etiopia hvor han argumenterer for at selv om historie er viktig, så er ikke historien bestemmende for dagens utvikling. Det er heller at historien er en kilde til hvordan lokalsamfunn på dynamisk vis kan "konstruere" sine egne tradisjoner og historier for å utnytte nye politiske muligheter. Dette blir basis for konstruksjonen av en ny og egen Siltie-identitet som en politisk akseptert identitet innen det føderalistiske etiopiske styringssystemet. Les hele pressemeldingen her.

Zerihun har en bachelorgrad i filosofi og videre studier i sosialantropologi fra Etiopia. Han har hovedfag i antropologi fra Universitetet i Tromsø (2002). Siden 2005 har han vært knyttet til Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, der han var stipendiat (2005-2007) med finansiering fra «The Fredrik Barth – Sutasoma/University of Bergen Fellowship in Social Anthropology.»

 

Janne Bjorheim Bøe disputerte 27. oktober med avhandlingen «Women and Work- Money and Gifts. The Dynamics of Gendered Economic Adaptations in the Occupied Palestinian Territories». Janne gjorde sitt feltarbeid på Vestbredden i Palestina og hun har tatt for seg noen av konsekvensene av den økonomiske boikotten som var Israels og den vestlige verdens svar på Hamas’ valgseier i de okkuperte palestinske områdene i 2006. På Vestbredden er ofte hele storfamilier forsørget av en eller flere menn gjennom patriarkalske nettverk, som i hovedsak består av slektninger på farssiden. Avhandlingen fokuserer spesielt på at flere kvinner ble hovedforsørgere i denne perioden, men også hvordan deres økonomiske rolle ble underkommunisert. Les hele pressemeldingen her.

Janne hadde allerede en cand.mag. grad i økologi før hun i 2002 tok hovedfag i sosialantropologi ved UiB, der hun undersøkte endringer i jordbrukstilpasninger i de okkuperte palestinske områdene. Hun har tidligere forsket på bruk av hijab (slør) og mat som relasjonsbygger i de samme områdene, og økonomisk likestilling blant norske småbarnsfamilier.

 

Berit Angelskår disputerte 29. oktober med avhandlingen "A humanitarian solution to a political problem – UNRWA between globalized values and localized meaning". Berit gjorde feltarbeidet sitt på Vestbredden i Palestina og hun argumenterer at FN-organisasjonen UNRWA har blitt en humanitær og utilstrekkelig løsning på et politisk problem. Dette plasserer UNRWA i et spenningsfelt mellom det humanitære og det politiske, så vel som mellom det globale og det lokale. Avhandlingen utforsker hva som skjer når humanitær policy er utarbeidet innenfor en global logikk, men blir praktisert innen en lokal og politisert kontekst, slik som en flyktningleir, med andre sosiokulturelle verdier. Les hele pressemeldingen her.

Berit har fordypet seg i sosialantropologiske studier av bistand og utvikling i konfliktområder. Før hun startet sin doktorgradsutdannelse i sosialantropologi i 2010, hadde hun en mastergrad i utviklingsantropologi fra 2006. Den gang gjorde hun feltarbeid på Sri Lanka, med fokus på bistandsarbeid med barn og unge i etterkant av tsunamien som rammet landet i 2004.

 

Vi gratulerer!