Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Sagt og skrevet om Fredrik Barth

I tiden etter Fredrik Barths bortgang den 24. januar 2016 er det formidlet mye om hans liv og virke. Vi har samlet et knippe av hyllesten her.

Den unge Fredrik Barth
En ung mann med blikket rettet mot verden
Foto/ill.:
UBs Billedsamling

Hovedinnhold

- Barth var en av Norges mest anerkjente akademikere internasjonalt og hans bidrag var avgjørende for etableringen og utviklingen av moderne sosialantropologi ved Universitetet i Bergen og i Norge, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.

- Jeg vil understreke hvor viktig han var for instituttet. For min egen del var han min faglige "bestefar", siden han var min lærers lærer. Barths tanker og teorier setter fremdeles preg på instituttet, sier Ståle Knudsen, instituttleder og professor ved Institutt for sosialantropologi.

Fredrik Barths innflytelse kan vanskelig overdrives. Dette kommer tydelig til uttrykk gjennom den siste ukens hyllest til den norske antropologiens far gjennom det skrevne og talte ord. Det følgende er derfor en oversikt over noen av de fyldigste sakene.

 

UiB

Nyhetssak om Barths bortgang: Fredrik Barth var regnet som Skandinavias fremste antropolog

Professor emeritus Ørnulf Gulbrandsen og rektor Dag Rune Olsen skriver om Fredrik Barth - en banebrytende sosialantropolog ved veis ende (en kortere versjon stod på trykk i BT, 31.01.2016)

Institutt for sosialantropologis minneord: En æra er over. Fredrik Barth til minne.

Professor i sosialantropologi Abdel Ghaffar M. Ahmed ved University of Khartoum skriver nekrolog: Remembering Fredrik Barth (1928-2016)

Les også det karriereoppsummerende intervjuet med Fredrik Barth selv fra 2008.

Aviser og tidsskrift

Dag og Tid: Professor emeritus i sosialantropologi ved UiB, Gunnar Håland, skriver minneord over Ein eventyrleg forskar (krever innlogging)

Aftenposten: Professor i sosialantropologi ved UiO, Thomas Hylland Eriksen, skriver nekrolog over Fredrik Barth, mens Torgeir Kolshus, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, UiO, fokuserer i sitt innlegg på Barths fantastiske formidlingsevne. Tom G. Svensson skriver minneord på vegne av Kulturhistorisk Museum i Oslo. Jan Petter Blom, Axel Sommerfelt og Arne Marting Klausen skriver nekrolog over sin jevnaldrende lærer og kollega.

Adresseavisen: Instituttleder Harald Aspen ved Sosialantropologisk institutt, NTNU, skriver minneord over Fredrik Barth på vegne av instituttet i Trondheim (krever innlogging).

Morgenbladet: Sosialantropolog Erika Fatland skrev i oktober 2015 intervjuet Den gamle mannen og verden med Fredrik Barth og Unni Wikan (krever innlogging).

Anthropology News: Professor Charles Lindholm ved Boston University skriver minne over over Fredrik Barth, In Memoriam

Det portugisiske tidsskriftet Análise Social skriver nekrologen Fredrik Barth (1928-2016).

Radio

Torgeir Kolshus gjestet NRK Østlandssendingen hvor vi får høre fra Barths forelesning om Papua Ny-Guinea. Kolshus intervjues også sammen med  Erika Fatland i NRK Kulturnytt.

 Film

In Memoriam-film om Fredrik Barth, hvor han blir intervjuet av Peter Loizos og Lone Sperschneider.

 

Oversikten vil bli oppdatert kontinuerlig.