Hjem
Institutt for sosialantropologi
antropologer i arbeidslivet

Prosjektleder, Karrieresenter Rogaland

"Det beste med jobben er at jeg får kombinasjonen av både menneskemøter i veiledning, og mulighet til å jobbe på systemnivå. Det er fint å kunne jobbe med et helhetsperspektiv, utvikling og samarbeid, samtidig som man føler at man også utgjør en forskjell for enkeltindivider", sier Laila Dawn Ljosdal.

Hovedinnhold

Jeg får treffe så mange utrolige mennesker fra alle verdenshjørner, med forskjellige bakgrunner og historier

Fullført grad: 2014

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg startet nylig i en ny stilling som prosjektleder ved Karrieresenter Rogaland, som hører til Rogaland fylkeskommune. Vi tilbyr gratis karriereveiledning til alle innbyggere over 19 år. I min stilling skal jeg først og fremst jobbe med et samarbeidsprosjekt mellom Karrieresenteret og NAV. Det innebærer blant annet jevnlige møter med NAV, prosjektplanlegging, informasjonsmøter, rutineutarbeiding, og ikke minst gjennomføring av karriereveiledning med veisøkere.

Hva er det beste med jobben din – og det mest utfordrende?

Det beste er at jeg får kombinasjonen av både menneskemøter i veiledning, og mulighet til å jobbe på systemnivå. Det er fint å kunne jobbe med et helhetsperspektiv, utvikling og samarbeid, samtidig som man føler at man også utgjør en forskjell for enkeltindivider. Jeg er i tillegg veldig glad for alle de faglige diskusjonene og all den kompetansen jeg har rundt meg i kollegiet.

Noe av det mest utfordrende må nok være det å jobbe for en så stor arbeidsgiver som fylkeskommunen. Det bringer så klart med seg sine fordeler, men man kan fort miste litt oversikt. Men da er det også ekstra givende å jobbe videre med kommunikasjon og samarbeid!

Har du hatt andre stillinger/jobber etter endt utdanning?

Jeg har hatt en del forskjellige stillinger flere steder, både i det private og offentlige. Jeg har jobbet som miljøterapeut i en bolig for enslige mindreårige, rådgiver innen videregående opplæring for voksne, undervist ulike kurs og videregående fag, vært avdelingsleder og nå prosjektleder/karriereveileder i fylkeskommunen. Det finnes mye man kan bruke utdannelsen til!

Hva skrev du bachelor- og/eller masteroppgave om?

Jeg skrev en oppgave som het "Barn av irregulære migranter - Ulikhet og ekskludering i møte med likhet og inkludering". Jeg gjorde feltarbeid blant familier i Norge med endelig avslag på asylsøknaden. Hovedfokus var på barna som måtte leve i en hverdag preget av usikkerhet, og deres forhold til skolen. Oppgaven var del av et forskningsprosjekt gjennom Uni Rokkansenteret.

Hvordan er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?

Som sosialantropolog er du godt kjent med andre kulturer, og kjenner til både muligheter og problemstillinger som kan oppstå i møte med en ny kultur. Gjennom studiet og mastergraden er jeg også godt trent i å se individet ut fra den enkeltes kontekst. Det å forstå hvordan mennesker tenker og handler på ulike måter har vært sentralt i de fleste av jobbene jeg har hatt. Når deg gjelder veiledning, så handler det også om å stille de rette spørsmålene og lytte til det som blir sagt, både direkte og mellom linjene, noe man også lærer mye i metode og feltarbeid i masteren. I tillegg har man god trening på å planlegge og gjennomføre et større prosjekt (masteroppgave), som kommer godt med.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv? Har du noen tips til nåværende studenter?

Jeg jobbet under hele studietiden, noe jeg synes har vært nyttig. Både for min egen del og for å ha referanser og arbeidserfaring man kan bygge videre på.

Ved studieslutt så flyttet jeg til hjembyen min og søkte utrolig mange jobber. Jeg tok flere små og midlertidige jobber, og var på det meste ansatt 4 steder samtidig. Til slutt åpnet det seg større jobbmuligheter på flere av de stedene, og jeg fikk en fin vei videre inn i arbeidslivet. Så jeg anbefaler å være åpen for å starte i det små, og ikke stresse for mye med å få "drømmejobben" med én gang.

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?

Jeg har alltid vært veldig interessert i andre kulturer, og likte godt å reise og treffe nye mennesker. Jeg var usikker på hva jeg ville bli og valgte derfor det jeg syntes virket mest spennende. Tanken om feltarbeid i et eksotisk land var også lokkende, selv om jeg til slutt endte opp med å gjøre feltarbeidet mitt i Norge!

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?

Noe av det beste var å prøve ut nye aktiviteter, for eksempel studentidrettslagene, og møte nye mennesker. Det var også veldig kjekt å treffe likesinnede som man kunne ha timeslange faglige diskusjoner med. Det gjorde studiet mer spennende og levende!

Annet?

Som sosialantropolog så har man mye kompetanse, men det er ofte ukjent for mange i arbeidslivet. På de fleste arbeidsplassene jeg har fått så jobbet det faktisk allerede en sosialantropolog, som nok gjorde det lettere å få "innpass". For å selge seg inn så er det viktig å selv være bevisst på nettopp hva en sosialantropolog kan bidra med på jobb


Oppdatert 2024.