Hjem
Institutt for biomedisin
Masterprogram og veiledning

Masterprogram ved Institutt for biomedisin

Vi tilbyr masterprogram i biomedisin. Dette er et naturvitenskaplig masterprogram med medisinsk retning. Vi tilbyr også veiledning for masterstudenter på andre studieprogram.

Bilder om masterstudiet ved biomedisin
Foto/ill.:
Paul-Erik Lillholm, Jørgen Barth

Hovedinnhold

Institutt for biomedisin er lokalisert i et spennende og velutrustet forskningsbygg, Bygg for biologiske basalfag (BBB), like ved Haukeland Universitetssykehus. Her foregår det mye spennende forskning, les gjerne om de ulike forskningsgruppene ved instituttet, eller se eksempler på tidligere masteroppgaver i CRISTIN. Flere av emnene i programmet kan inngå i bachelor- eller mastergrad ved annet institutt/fakultet, eller i en PhD-grad.

Kontaktinformasjon: med-ibm-studiesaker@uib.no

Om masterprogram i biomedisin: Programmet administreres av Institutt for biomedisin. Emner fra andre institutt/fakultet/institusjoner kan evt. inngå i den valgfrie delen.  Masterstudentene deltar aktivt i et internasjonalt forskningsmiljø, og det er gode muligheter for utveksling til samarbeidende institusjoner.

Om veiledning av studenter på andre masterprogram: Instituttet tilbyr også veiledning av masteroppgave for flere andre studentgrupper, bl.a. farmasi og nanovitenskap.

Biomedisin

Masterprogrammet i biomedisin er et naturvitenskaplig masterprogram med medisinsk retning. Programmet administreres av Institutt for biomedisin.

Informasjon om studieprogrammet 

Farmasi

Farmasi som fagområde omfattar ­kjemiske, biologiske og spesialiserte farmasøytiske emner som samfunns­farmasi og farmasøytisk teknologi. Institutt for biomedisin er ansvarlig for flere av emnene i programmet, og flere masteroppgaver er veiledet fram av instituttets ansatte.

Informasjon om studieprogrammet

Nanovitenskap

Nanovitenskap er sterkt tverrfaglig og befinner seg i grenselandet mellom fysikk, kjemi og biologi. Institutt for biomedisin bidrar inn i programmet med kunnskap om cellulær biokjemi og nanobiokjemi.

Informasjon om studieprogrammet

Molekylærbiologi

Molekylærbiologi er nødvendig for å kunne forstå og utforme ny kunnskap om sykdommer. Ansatte ved Institutt for biomedisin har veiledet flere masterstudenter på programmet.

Informasjon om studieprogrammet