Hjem
Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)
News

Eksperter i naturvern og bærekraft

Universitetet i Bergens kommunikasjonsseksjon har oversikt over eksperter på ulike tema. Vi har nå spilt inn CeSAM-forskere til disse listene, særlig under overskriften 'Naturavtalen, naturpanelet, naturkrise og naturgoder'.

perspectives on landuse
Foto/ill.:
Dagmar Egelkraut

Hovedinnhold

CeSAMs forskere er sentrale i UiBs kompetanse rundt bærekraftig arealbruk, naturavtalen (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework), økosystemtjenester, tap av natur og naturkrisen.

Listene gir en oversikt over UBs eksperter på relevante og aktuelle tema, tilgjengelig for medier, journalister osv. Denne siden gir også litt bakgrunnsinformasjon om CeSAM, og rundt den nyeste naturavtalen, IPBES og UNESCO.

Eksperter fra UiB: Naturvern og bærekraft | Kommunikasjonsavdelingen | UiB

Her finner du alle ekspertlister, kompetansekataloger og søkehjelp for journalister:
Finn en forsker | Kommunikasjonsavdelingen | UiB