Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Nyhet

Kollaboratoriet vant Ugleprisen

Torsdag 11. november ble det klart at Kollaboratoriet vant UiBs pris for utdannningskvalitet, Ugleprisen. – Det er viktig at vi tenker nytt i vår rolle som utdanner, sier leder av Kollaboratoriet, Jakob Olof Grandin.

Johan Elfving, Ronya Solber, Jakob Grandin
Kollaboratoriet er årets vinnere av Ugleprisen. Tidligere studentkoordinatorer Johan Elfving og Ronya R. Solberg (f.v), samt leder Jakob O. Grandin, tok imot prisen.
Foto/ill.:
Janne Bjørgan

Hovedinnhold

I talen takket Grandin Senter for klima- og energiomstilling (CET) som gjorde Kollaboratoriet mulig.

- Takk også for all støtten fra Institutt for geografi, SV-fakultetet, administrasjon og ledelse på universitetet, og takk til alle våre kolleger på UiB og i Arqus-alliansen. Det har betydd mye for oss å få så stort tillit i en så eksperimentell virksomhet som vår.

Mer aktiv læring

Kollaboratoriet vant Ugleprisen for arbeidet med studentledet læring i emnet CET201 Bærekraftig innovasjon og Bergen International Student Conference (BISC). Til emnet og konferansen ansettes studenter, og disse får ansvaret for å forme innholdet. Det legges stor vekt på tverrfaglighet og demokratisk styring, at kunnskapen skal kunne settes ut i praksis, samarbeid med næringsliv, kommune og andre aktører, og at studentene som tar faget er aktive deltagere. Målet er å utvikle nye løsninger på bærekraft- og klimautfordringene i verden.

- Disse utfordringene er vi ikke nære på å møte enda. Og skal vi møte dem må vi våge å tenke nytt i vår rolle som utdanner. Skal vi virkelig møte disse utfordringene og deres kompleksitet med en undervisning som gjør studentene passive? Spurte Grandin salen av universitetsansatte som var samlet til en halvdagskonferanse om studentenes hverdag og utfordringer.

Les også På Høydens artikkel om prisvinnerne.

Som vinnere er Kollaboratoriet nominert til Kunnskapsdepartementes nasjonale Utdanningskvalitetspris.

- Finn på noe nytt!

Med på utdelingen var også Johan Elving, som var med og startet opp Kollaboratoriet høsten 2017. Da gikk han bachelor i Sammenliknende politikk, og ble ansatt som en av to studentkoordinatorer som skulle arrangere Bergen International Student Conference (BISC) for første gang. Selv om han var interessert i studentaktiv læring, hadde han ikke sett for seg at den horisontale strukturen skulle fungere så godt.

- Vi fikk fritt mandat til å lage hele konferansen. «Finn på noe nytt!» sa de til oss. Det var utfordrende, men de frivillige vi fikk med oss var veldig giret og tok det ansvaret vi ga dem. Det var en utfordring å slippe taket, prøve å koordinere og ikke lede. Og vi fikk det til, det kom folk fra flere land og fra forskjellige fagretninger. Det var gøy, en internasjonal konferanse hvor alt var gjort av studenter.

Tverrfaglig nøtt kan knekkes

Elfving var også en av studentkoordinatorene da CET201 ble gjennomført for første gang. Her var den tverrfagligheten en stor utfordring.

- Et viktig poeng med faget er jo tverrfagligheten, men jeg ble overrasket over hvor vanskelig det var å forstå perspektiver fra andre fagdisipliner. Vi brukte mye tid på å snakke om hvordan vi skulle snakke sammen. Det alene viser hvor viktig det er å jobbe på tvers av fag, sier han.

Han mener tildelingen av Ugleprisen viser at universitetet tar Kollaboratoriets arbeid med demokratisering av læring på alvor.

- Men det må komme handling ut av dette også. En mulighet er å opprette flere fag som CET201. En annen er å ta denne lærdommen om at studenter skal være delaktige i undervisningen og drysse denne utover hele UiB.

Bra med nærhet til studenter

CETs leder Håvard Haarstad var også med på prisutdelingen, og han er glad for at UiB vil satse på noe så eksperimentelt og nytt som Kollaboratoriet:

- Vi har lært mye om utdanning, aktiv læring og studentinnvolvering gjennom å se på hvordan Kollaboratoriet løser det. Som forskningssenter er det veldig bra å ha en nærhet til studenter og utdanning.