Hjem

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi ved UiB

Vil du bryne deg på de store samfunnsspørsmålene? Da er kanskje samfunnsøkonomi faget for deg.

Verden står i dag overfor mange utfordringer med hensyn til klima, sysselsetting, skillet mellom fattige og rike, migrasjon og demografi. Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi kan møte disse utfordringene gjennom best mulig bruk av alle samfunnets ressurser; naturressurser, kapital og ikke minst menneskene.

Les mer om faget: Hva er samfunnsøkonomi?

Studietilbud ved Institutt for økonomi

 

Du kan også ta årsstudium i samfunnsøkonomi. I bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi er det mulig å velge samfunnsøkonomisk studievei.

For nærmere informasjon om studiene våre kan du henvende deg til studieveileder.

Jobberfaring
Masterstudent Sunniva Schumacher Hillesund

Mulighet for internship på master

-Internship er en fin mulighet til å ta i bruk lærdommer fra studiet i reelle problemstillinger, og anbefales til alle masterstudenter.

STUDIER

5 gode grunner til å studere samfunnsøkonomi

Studere samfunnsøkonomi midt i hjertet av Bergen? Vi tilbyr deg en solid utdanning, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter.

Medieoppslag
bilde av koronaviruset og med dominobrikker som faller

Formidling og debatt

På denne siden har vi samlet aktuelle samfunnsøkonomiske innlegg publisert i diverse media relatert til koronakrisen, og der ansatte ved instituttet har bidratt.

Nytt arbeidsnotat
bildet viser en penn på papir med grafer

Ny undersøkelse viser at samfunnsøkonomer kommer raskt i jobb og tjener bra

Hva tjener samfunnsøkonomer? Hvor raskt får de jobb etter endt utdannelse? Et nytt arbeidsnotat viser at samfunnsøkonomer kommer like godt ut som jurister.

Nye postdoktorer
Institutt for økonomi

To nye postdoktorer ved instituttet

Den siste tiden har instituttet tilsatt to nye postdoktorer, Anantha Divakaruni og Eirik André Strømland.