Home
Emotion & Cognition Group (ECG)
Aleksitymitest

Prosjektdeltagelse

Main content

Prosjektet består av fire deler som tar mellom 10 og 20 minutter å gjennomføre. Først vil forsøksdeltagerne bli presentert for bilder av ulike ansiktsuttrykk (bilder av øyner) og deltageren skal velge ett av de fire ordene som best beskriver hva personen på bildet tenker eller føler (Reading the Mind In the Eye Test). Det er i alt 36 bilder. Etter disse bildene presenteres det tre spørreskjema. Det første skjemaet (Perth Alexithymia Questionnaire) undersøker evne til å oppleve, uttrykke og forestille seg følelser. Det andre undersøker evne til å håndtere følelser (Emotion Regulation Questionnaire), og det tredje om deltagere har opplevd stress, redsel eller tristhet siste uken (Depression, Anxiety and Stress Scale). Det er i alt 42 spørsmål. Prosjektet ledes av Førsteamanuensis Berge Osnes.

Datainnsamlingen er anonym, det blir ikke samlet inn opplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, IP-adresse eller lignende.  Deltagerne vil blir spurt om alder og kjønn. Dersom deltagerne ønsker det, er det mulig å legge igjen mailadresse til slutt for å være med på en trekning om et gavekort (kr 500). Denne mailadressen vil ikke kunne knyttes til svarene som er gitt.

Dersom du ønsker å være med på undersøkelsen trykk her