Home
Emotion & Cognition Group (ECG)
The Emotion Reactivity Scale

Prosjektdeltagelse

Main content

Prosjektet består av fem korte spørreskjema som til sammen tar mellom 10 og 20 minutter å gjennomføre. Du vil bli presentert for ulike spørsmål om hvordan du opplever følelser til vanlig, hvordan du typisk reagerer i ulike situasjoner, hvor oppmerksom du er på følelsene dine og i hvilken grad du har opplevd tristhet og andre vonde følelser den siste uken.      

Følgende spørreskjema benyttes:

  • Emotion Reactivity Scale (21 spørsmål)
  • Emotion Regulation Questionnaire (10 spørsmål)

  • Five Facet Mindfulness Questionnaire (15 spørsmål)

  • MINI - International Personality Item Pool (20 spørsmål)

  • Depression Anxiety Stress Scales (8 spørsmål)

Prosjektet ledes av Førsteamanuensis Berge Osnes.

Datainnsamlingen er anonym, det blir ikke samlet inn opplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, IP-adresse eller lignende.  Deltagerne vil blir spurt om alder og kjønn. Da undersøkelsen er anonym vil det ikke være mulig å slette data i etterkant.

Dersom du ønsker å være med på undersøkelsen trykk her.