Home
Student Pages
erasmus+

University of Siena and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. og 5. studieår)

  • CountryItaly
  • TownSiena
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universitá degli Studi di Siena var det første universitetet i Italia som fekk offentleg finansiering. Det ligg i byen Siena, i Toscana. Universitetet har 20 000 studentar, noko som utgjer nesten halvparten av alle byen sine innbyggarar. Det har òg avdelingar i byane Arezzo og Grosseto. Universitetet er særleg kjent for medisin- og jussutdanningane sine, men det er samstudnes eit breiddeuniversitetet med ni fakultet, som òg tilbyr tverrfaglege. Campus ligg i Siena sentrum, eit område som blei ført opp på UNESCO si verdsavliste i 1995.

Sienna er ein liten by, med rundt 50 000 innbyggarar som ligg i Toscana, 50 kilometer sør for Firenze. Byen har litt industri, men er først og fremst ein kultur- og universitetsby. Han er elles blant anna kjend for hestekappløpet «Palio», som arrangerast her to gongar i året.

Accommodation

Universitetet har somme studentbustader som er reserverte for internasjonale studentar. For å få tilbod om bustad er det viktig å søke tidleg, ettersom det ikkje alltid er nok bustader til alle. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Siena om ein er ute i god tid.

Semester duration

September - februar og mars - juni.

Information