Home
Student Pages
erasmus+

Rennes Institute of Political Science and Department of Government (ERASMUS+)

  • CountryFrance
  • TownRennes
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Sciences Po Rennes blei oppretta i 1991 som den siste av dei 10 universiteta som utgjer Science Po-gruppa i Frankrike. Universitetet ligg i sentrum av byen, i ein elegant gammal bygning frå 1884. Science Po Rennes har fokus på fag som statsvitskap, historie, sosiologi, økonomi og juss, og det er obligatorisk for studentane å ta to framandspråk.

Rennes ligg i Bretagne, nordvest i Frankrike. Byen har om lag 210 000 innbyggarar og omtrent det dobbelte folketalet i storbyområdet. Det bur svært mange studentar i byen, og kvart år blir det arrangert ei rekke festivalar her. I tillegg til ei rekke musikk- og kunstfestivalar finst blant anna ein retrodataspelfestival og ein festival for anvendt vitskap.

Accommodation

Universitetet hjelper utvekslingsstudentar med å finne bustad, anten på campus eller på den private bustadmarknaden.

Semester duration

September - desember og januar - mai.

Information