Home
Student Pages
erasmus+

Accademia di Belle Arti Giacomo Carrara and Faculty of Fine Art, Music and Design (ERASMUS+)

  • CountryItaly
  • TownBergamo
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Accademia di belle arti G. Carrara, er ein offentleg institusjon for høgare utdanning innan kunst. Accademia di belle arti G. Carrara, etablert i 1796, er ein av dei eldste kunsthøgskulane i Italia. Den pedagogiske tilnærminga til akademiet er prega av den tverrfaglege og eksperimentelle forskinga innan samtidskunst og digital kultur. Den bevisste avgrensa storleiken på institusjonen opnar for nære relasjonar mellom lærarar og studentar og muliggjør høgt personaliserte kurs. Skulen tilbyr to kurs i måling og bildekunst og i nye teknologiar for kunst.

Bergamo er ein by i Lombardia-regionen i Nord-Italia med omkring 122 000 bebuarar. Byen ligg omtrent 40 km nordaust for Milano og 30 km frå Sveits. Byen Bergamo består av ein gammal inngjerd kjerne, kjent som Città Alta, og ein nyare moderne del, Città bassa. Dei to delane av byen er bunde saman av kabelbanar, vegar og gangstiar. Città Alta, omgitt av venetianske murer bygde på 1500-tallet, utgjer det historiske sentrum av Bergamo.

Accommodation

Lærestedet har ingen studentbustadar, så ein må finne stad å bu på eiga hand.

Information