Home
Student Pages
erasmus+

The Royal Academy of Music, Aarhus and The Grieg Academy ¿ Department of Music (ERASMUS+ - Det jyske musikkonservatorium)

  • CountryDenmark
  • TownÅrhus
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) er ein institusjon som tilbyr utdanning i musikk på høgste nivå, og som er med på å fremme musikkulturen i Danmark. Fordelt over avdelingar i Aarhus og Aalborg, tilbyr ein her kurs med stor ei fagleg breidd innan rytmisk, klassisk og elektronisk musikk. Her kan ein utdanne seg for den profesjonelle scenen, eller ein kan også avslutte som musikar, solist, komponist eller musikklærar. Med eit globalt fokus blant studentar og tilsette, har DJM ein sterk internasjonal profil. Det er om lag 300 studentar ved avdelinga i Aarhus, som er delt inn i klassisk, rytmisk og elektronisk musikk. Avdelinga i Aalborg er mindre, med om lag 100 studentar.

Århus ligg midt på Jyllands austkyst og er Danmarks nest største by med 325 000 innbyggarar. Byen er ein utprega studentby med rikt kulturliv, mange uteplassar, kaféar og scener. Namnet kjem av ei gamal genitivform av «å», og det ikkje lengre brukte ordet «os» som samanstilt tyder «elveutløp». Den same forma finst òg i fleire andre bynamn, som Nidaros og Västeros.

Accommodation

Studentar må belage seg på å finne bustad sjølve.

Semester duration

august - desember

januar - juni

Information