Home
Student Pages
erasmus+

University of the Arts Helsinki and The Grieg Academy ¿ Department of Music (ERASMUS+)

  • CountryFinland
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

University of the Arts Helsinki vart grunnlagt i 2013 og tilbyr den høgste utdanninga innan musikk, kunst, teater og dans i Finland. Universitetet består av tre akademi, tidlegare tre sjølvstendige universitet, som alle har djupe røter i finsk utdannings- og kunsthistorie; Kunstakademiet, Sibelius-akademiet og Teaterhøgskolen. Kunstakademiet i Helsinki har eit høgt utdanningsnivå i skulptur, maleri, grafisk kunst og tids- og stedsbasert kunst.

Helsinki, kalla Helsingfors på svensk, er hovudstaden i Finland. Med om lag 600 000 innbyggarar er dette den mest folkerike byen i landet. Byen ligg sør i landet ved Finskebukta, og har ei strandlinje på 98 kilometer. Delar av bysentrum ligg på ei halvøy.

Accommodation

Lærestaden har eit avgrensa antal rom som vert leigd ut til mellom andre utvekslingsstudentar, og gjev elles råd om innkvarteringsmoglegheiter på sine nettsider. Det er anbefalt å vere tidleg ute med å søke bustad i Helsinki.

Semester duration

august - desember

januar - mai

Information