Home
Student Pages
bilateral

Carroll College and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryUSA
  • TownHelena
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Carroll College er eit privat katolsk amerikansk universitet (college) som ligg i byen Helena i delstaten Montana. Helena er hovudstaden i Montana State og har om lag 32.000 innbyggjarar. Byen ligg om lag 3 timars kjøring frå Yellowstone National Park, verdas første nasjonalpark, oppretta i 1872. Universitetet vart grunnlagt i 1909 og har om lag 1500 studentar. Universitetet er eit såkalla «Liberal Arts College», noko som betyr at dei har mest fokus på humanistiske fag, men universitetet tilbyr emne på bachelornivå innan dei fleste fagområde og har også eit godt tilbod innanfor realfag. Undervisninga er kjenneteikna av få studentar per klasse og god individuell oppfølging. Det er og høve for studentar å delta i forskingsprosjekt innanfor fleire fagfelt. Universitetsområdet ligg midt i byen og har ei fin blanding av eldre og nyare bygningar. I 2017 opna Hunthausen Activity Center, eit topp moderne sportsanlegg, på campus. Montana er eit utmerkt val for studentar som set pris på å drive med utandørs fritidsaktivitetar, særleg langrenn og alpint (inklusive snowboard) om vinteren, og fjellturar, fjellklatring, rafting, fiske m.m. om sommaren.

Accommodation

Carroll College garanterar bustad på campus og krev at utvekslingsstudentar bur på campus. Ein obligatorisk måltidsplan inngår i husleiga.

Semester duration

Haustsemesteret varar frå august til desember og vårsemesteret varar frå januar til mai.

Information