Home
Student Pages
erasmus+

Catholic University of Lyon and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. og 5. studieår)

  • CountryFrance
  • TownLyon
  • Number of exchange places6
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Université Catholique de Lyon, som nyttar kortforma UCLy, er medlem i det regionale paraplysamarbeidet Université de Lyon. Det er eit privat universitet med om lag 12 500 studentar der 2 500 av studentane er internasjonale. Universitetet har fem fakultet fordelt på to ulike campusar. På Carnot Campus finn ein fakultet for teologi og religionsvitskap, fakultet for filosofi og humaniora og fakultet for språk og litteratur. På Saint Paul Campus finn ein fakultet for juss, økonomi og samfunnsvitskap og fakultet for naturvitskap.

Lyon ligg søraust i Frankrike, i regionen Rhône-Alpes, og er med om lag 1,2 millionar innbyggarar i storbyområdet den nest største byen i landet etter Paris. Lyon reknast for å vere Frankrike sin gastronomiske hovudstad. Frå Lyon tek det om lag to timar med tog å reise til Paris

Accommodation

Det er to studentheimar på UCLy: Maison Saint Bernard og Maison Saint Laurent. I tillegg kan ein leiga i private studentheimar, på den private leigemarknaden eller bu hos ein vertsfamilie. Universitetet har ein online bustadplattform der ein kan finna informasjon om bustader eller rom som er til leige.

Semester duration

Frå september til januar og frå februar til juni.

Welcome to the Lyon Catholic University - UCLy

Producer:
Lyon Catholic University

Information