Home
Student Pages
erasmus+

University of Passau and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. (og 5.) studieår)

  • CountryGermany
  • TownPassau
  • Number of exchange places6
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universität Passau blei etablert i 1973 og er dermed det yngste universitete i regionen nedre Bavaria. Universitetet har rundt 12 000 studentar og eit emnetilbod fordelt på fire fakultet og 39 ulike studieprogram. Universitetet har ein moderne campus eit stenkast frå gamlebyen i Passau. Med unntak av institutt for katolsk teoligi, er alle fakultet og institutt samla på ein og same campus langs éi og same gate. Dette gjer det enkelt for studentane å komme seg rundt på campus og til dei ulike bygga der forelesingar blir haldne i bygningane til andre fakultet.

Passau er ein by med om lag 50 000 innbyggarar som ligg søraust i Tyskland, på grensa mot Austerrike. Byen er også kjend som Dreiflüssestadt, "byen av dei tre elver", og mange elvecruise siglar ut frå Passau. Frå Passau kan du også følgja sykkelsti heilt til Wien langs keisar og kongeruta som er erklært som eit historisk kulturminne.

Accommodation

Utvekslingsstudentar kan søke om studentbustad i "student halls" gjennom universitetet sitt internasjonale kontor. Det er ikkje nok bustader til at alle som ønskjer det blir tildelt rom, men internasjonalt kontor gjev og tips til korleis ein kan finne husvære på den private marknaden.

Information