Home
Student Pages
norpart

Makerere University and Faculty of Fine Art, Music and Design (NORPART)

  • CountryUganda
  • TownKampala
  • Number of exchange places2
  • Study levelMaster
  • Exchange programmeNorpart
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Makerere University er Ugandas fremste universitet og ein av dei største utdanningsinstitusjonane i Aust- og Sentral-Afrika. Denne avtalen eignar seg særleg for UiB-studentar som interesserer seg for afrikanske forhold og ønsker å utveksle til eit land i Afrika. Universitetet ligg på Makerere Hill i Ugandas hovudstad Kampala. Hovudcampusen ligg omtrent fem kilometer nord for sentrum og dekkker eit areal på sirka to kvadratkilometer.

Studiar ved Makerere og eit opphold i Kampala er en flott måte å verte kjend med eit vakkert og gjestmildt, men fattig afrikansk land. Kampala er den største byen i Uganda, med 1,2 millioner innbyggarar. Byen ligg ved Lake Victorias nordlege breidd, 1310 moh. Kampala er vanlegvis ein fredeleg by og skal vere ein av de tryggaste hovudstadane i Afrika. Det er sjølvsagt viktig å følge lovar og reglar overalt og til kvar ei tid, og å følge lokale system, skikkar og reaksjonsmønstre, både i universitetskvardagen og i Uganda.I tillegg til den spennande hovudstaden Kampala finst det fleire store nasjonalparkar og andre attraksjonar i den sørlige delen av landet som det går an å besøke i løpet av opphaldet.

Uganda innførte våren 2023 ny lovgjeving mot LHBT. Denne er blant dei aller strengaste i verda og inkluderer også dødsstraff for homofil praksis. LHBT-personar opplever ofte vald, trakassering og diskriminering. Utanriksdepartementet har så langt ikkje endra reiseråda sine for Uganda, og UiB vil derfor framleis tilby utveksling gjennom denne avtalen. Men det er viktig at du set deg inn i korleis lovene no blir praktisert og tar hensyn til dette. Utover dette er Uganda til tider eit uroleg land og du bør ta ein forholdsreglar som student i Kampala. Ein rådast for eksempel til å halde seg unna politiske møte, demonstrasjonar og andre samlingar av opprørte menneske.

I tillegg bør ein vere varsam med kor ein oppheld seg, særleg etter at det har blitt mørkt om kveldane. Det viktigaste ein elles gjer er å vere merksam på den kaotiske og farlege trafikken og å velje dei sikraste framkomstmidla.

Det har i mange år vore krigs- og terrorverksemd i den nordlege delen av Uganda, men dei fleste områda i sør, søraust og vest er trygge. Følg reiseråd frå utanriksdepartementet og den norske ambassaden i Kampala.

Accommodation

UiB-studentar vil få tilbod om bustad i nærheten av campus. Sikkerheita på bustadane skal være god, og kvaliteten langt bedre enn for den jamne ugandiske student. Dei siste åra har UiB-studentar fått bo på Akamwesi Hostel i gångavstand frå campus. På Akamwesi får man eit enkeltrom med bad og toalett og felles kjøkken av enkel standard.

Semester duration

Det akademiske året ved Makerere er delt opp i to semester. Haustsemesteret startar tredje veka i august og sluttar i tredje veka i desember (17 veker). Vårsemesteret byrjer i siste veka i januar eller første veka i februar og varer i 17 veker, til siste veka i mai eller første veka i juni.

Information