Home
Student Pages
bilateral

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University and Faculty of Social Sciences (BILATERAL)

  • CountryGeorgia
  • TownTbilisi
  • Number of exchange places5
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) vart grunnlagt på byrjinga av 1900-tallet og er det første georgiske universitetet og den første høgare utdanningsinstitusjonen i Sør-Kaukasus. Det er det største universitetet i Georgia med over 24 000 studentar. TSU tilbyr bachelor-, master- og ph.d.-studiar innan dei fleste fagfelt. TSU har alltid hatt ein historisk misjon om å støtte utviklinga av eit demokratisk samfunn, å fremje venskapelege relasjonar med det internasjonale samfunnet gjennom studentane sin produksjon og gjennom internasjonalt utdannings- og vitskapeleg samarbeid.

TSU er aktivt medlem av fleire prestisjetunge internasjonale nettverk: European University Association, Black Sea University Network og Agence Universitaire de la Francophonie. TSU har nære vitskapelege og pedagogiske kontaktar med over hundre universitet og sentre over heile verda. TSU samarbeider med ei rekke internasjonale organisasjonar, mellom anna British Council, FP7, EACEA og CERN.

Tbilisi er hovudstaden i Georgia, og er med sine 1,5 millionar innbyggarar også den største byen i landet. Byen vart grunnlagt i det femte århundret, og er rik på historie og fungerer som eit industrielt, sosialt og kulturelt sentrum for landet.

Accommodation

Så langt det er mogleg, vil TSU forsøke å plassere studentane i bustader på campus. Når dette ikkje er mogleg, vil TSU gje utvekslingsstudentane alternative moglegheiter og hjelpe studentane i den grad det er nødvendig og mogleg. Studentane er sjølv ansvarlege for kost, losji og personlege utgifter.

Semester duration

Haust: September - Januar

Vår: Mars – juni

Information