Home
Student Pages
erasmus+

Friedrich Alexander University of Erlangen-Nuremberg and Department of Geography (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownErlangen
  • Number of exchange places6
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) har om lag 38 000 studentar, og eit breitt fagtilbod. I tillegg til vanlege avdelingar og institutt har universitetet 25 tverrfaglege senter som skal syte for samarbeid og innovasjon. I tillegg til fleire campusar, i byane Erlangen og Nürnberg, har universitetet òg ein fjerncampus for kjemi og bioingeniørfag i Sør-Korea.

Nürnberg og Erlangen er nabobyar i regionen Bavaria, som ligg søraust i Tyskland. Nürnberg har rundt 500 000 innbyggarar, og er eit viktig administrativt og kulturelt sentrum i regionen. Erlangen er ein mindre by, med knappe 100 000 innbyggarar. Han er langt på veg dominert av aktivitetar knytt til universitetet og til selskapet Siemens AG.

Accommodation

Universitetet har eigne studentbustader på campus. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i begge byane.

Semester duration

Oktober - mars og april - august.

Flott bygning
Photo:
© Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Information