Home
Student Pages
erasmus+

University of Innsbruck and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. (og 5.) studieår)

  • CountryAustria
  • TownInnsbruck
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck blei grunnlagt i 1669, og har i dag om lag 27 500 studentar. Med utgangspunkt i den geografiske plasseringa legg universitetet særskilt vekt på forsking og studieprogram knytt til sosiale, økologiske og økonomiske utfordringar i den alpine regionen. Universitetet har ingen tydeleg definert campus, men bygningar av ulike storleikar og årgangar som ligg spreidd rundt i byen.

Innsbruck har 120 000 innbyggarar og ligg i Tirol, vest i Austerrike. Ein stor del av befolkninga er unge, og det er difor mange kultur- og musikktilbod for ein kvar smak. Byen er elles kjend for vintersport og har tidlegare arrangert to vinter-OL. Her kan ein stå på ski til og med om sommaren, ettersom nokre av toppane i Alpane er så høge at dei har snø heile året.

Accommodation

Universitetet tilbyr studentbustader gjennom Austrian Exchange Service. Ein har ingen garanti for å få plass, men Erasmus-studentar er prioriterte søkarar.

Semester duration

Oktober - januar og mars - juni.

Flott bygning
Photo:
© Leopold-Franzens Universität Innsbruck

Information