Home
Student Pages
erasmus+

University of Antwerp and Department of Comparative Politics (ERASMUS+)

  • CountryBelgium
  • TownAntwerpen
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universiteit Antwerpen blei til ved ein fusjon mellom tre tidlegare uavhengige universitet i 2003. Det er eit av Belgias største, med ni campusar og rundt 20 000 studentar. Universitetet har eit breitt fagtilbod, og satsar på forsking blant anna innanfor felta nanoteknologi og materiallære, økologi og berekraft, epidemiologi og sosioøkonomisk politikk og administrasjon. Universitetet sine bygningar ligg spreidd rundt i byen.

Antwerpen har 512 000 innbyggarar Belgias nest største by. Han ligg ved utløpet av elva Scheldt mot Nordsjøen, ikkje så langt frå grensa til Nederland. Bynamnet tyder «kaste hand». Legenda seier at det rådde ei kjempe her, som kravde skatt av alle forbipasserande og kutta handa av dei som nekta å betale. Kjempa fekk si bane då ein ung helt gjorde hemn med same mynt. Antwerpen er historisk sett ein svært viktig hamneby, og er elles kjend for diamanthandel og kunst. Meir enn 85 prosent av verdas rå diamantar kjem innom Antwerpen på si ferd mot verdsmarknaden.

Accommodation

Universitetet har somme eigne studentbustader, og samarbeider med private eigde studentheimar om å tilby bustad til sine internasjonale studentar. Søknad om bustad kan sendast via internett innan ein gitt frist kvart semester. Universitetet kan òg gi råd til dei som ønsker å finne bustad på den private marknaden.

Semester duration

September - januar og februar - juni.

Flott bygning
Photo:
© Universiteit Antwerpen

Information