Home
Student Pages
bilateral

University of Fribourg and Faculty of Law (BILATERAL - 3. og 5. studieår)

  • CountrySwitzerland
  • TownFribourg
  • Number of exchange places4
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universität Freiburg går også under tittelen Université de Fribourg, og er det einaste tospråklege universitetet i Sveits. Det har hatt studietilbod både på fransk og tysk heilt sidan det blei grunnlagt i 1889, som Sveits første katolske universitet. Her finst stadig landets største fagmiljø innan teologi. Universitetet har fem fakultet og fleire tverrfaglege studieløp.

Freiburg er ein liten, hyggeleg middelalderby som ligg i distriktet Sarine, ikkje så langt unna Bern. Meir enn ein fjerdedel av dei 40 000 innbyggarane i byen er studentar, noko som sett tydeleg preg på kulturtilbodet her. Byen ligg som eit trafikknutepunkt mellom dei fransk- og tyskspråklege regionane av Sveits, men òg mellom Nord- og Sør-Europa, og er ein kulturell smeltedigel.

Accommodation

Universitetet samarbeider med den lokale studentforeininga og fleire andre aktørar i Freiburg om utleige av studentbustader for internasjonale studentar, så langt kapasiteten rekk. Det vil bli gitt nærare informasjon om dette i samband med opptaksprosessen. Det er òg mogeleg å leige rom hos ein sveitsisk verstfamilie i Fribourg.

Semester duration

August - desember og januar - mai.

Presentation UNIFR English

Producer:
UNIFR
Bygning på campus
Photo:
Hugues Siegenthaler

Information