Home
Student Pages
erasmus+

University of Constance and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. (og 5.) studieår)

  • CountryGermany
  • TownKonstanz
  • Number of exchange places4
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universität Konstanz blei grunnlagt i 1966, og er både det yngste og det minste av Tyskland sine elleve eliteuniversitet. Det har om lag 11 000 studentar, og tilbyr studieløp innan naturvitskapelege fag, humaniora, juss, økonomi og politikk. Universitetet sin største campus ligg på Gießberg ved breidda av Bodensjøen, tre kilometer frå Konstanz sentrum og fire kilometer unna Sveits.

Konstanz er ein liten tysk by med rundt 85 000 innbyggarar som ligg ved Bodensjøen, heilt lengst sør i Tyskland, nær grensa mot Sveits. Dei grøne omgivnadane, og nærleiken til Alpane i sør, gjer Konstanz til ein av populær ferieby. Konstanz har både høg levestandard og høgt kostnadsnivå.

Accommodation

Universitetet sitt internasjonale kontor hjelper utvekslingsstudentar med å finne bustad. Studentbustadane i Konstanz blir drifta av den lokale studentsamskipnaden. Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Konstanz.

Semester duration

September - mars og april - august.

Bygg på campus
Photo:
© Universität Konstanz

Information