Home
Student Pages
erasmus+

University of Osnabrück and Department of Information Science and Media Studies (ERASMUS+ - Cognitive science)

  • CountryGermany
  • TownOsnabrück
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universität Osnabrück blei grunnlagt i 1974. Det er eit offentleg breiddeuniversitet med rundt 11 500 studentar og ti fakultet. Universitetet har to campusar; den eldste og største ligg midt i sentrumskjernen, medan fakultetet for naturvitskap ligg i distriktet Westerberg. Semesteravgifta ved universitetet gir fri tilgang til kollektivtransport.

Osnabrück er ein tysk by med om lag 155 000 innbyggarar som ligg nordvest i Tyskland, i delstaten Niedersachsen. Det er ingen storby, men her finst likevel alt det ein treng av urbane fasilitetar og tilbod. Byen har tradisjon for å arrangere mange marknadar, både loppemarknader, gatefestar, bondens marknad, og julemarknader kvart år.

Accommodation

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustad for ERASMUS-studentar. Søknaden om studentbustad kan sendast saman med opptakssøknaden. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Osnabrück.

Semester duration

Oktober - mars og april - august.

Information