Home
Student Pages
erasmus+

University of Lille and Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion (ERASMUS+)

  • CountryFrance
  • TownLille
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Université Lille Nord de France blei etablert som eit paraplysamarbeid mellom ei rekke forskingsinstitutt og institusjonar for høgare utdanning i Lille, i 2009. Blant anna tre universitetet og to eliteinstitutt. Etter samanslåinga har universitetet no meir enn 130 000 studentar, fordelte på seks store campusområde i og rundt Lille.

Lille er ein by med rundt 250 000 innbyggarar, som ligg i regionen Nord-Pas-de-Calais, heilt nord i Frankrike, nær grensa til Belgia. Det er ein universitetsby, og nesten halvparten av innbyggarane her er studentar. Lille har gode togsamband, og byen er del av eit større storbyområde med om lag 1,7 million innbyggarar. Det tek om lag ein time å kome seg til Paris med tog frå Lille.

Accommodation

Det finst fleire studentbustader både på dei ulike campusane og i Lille. Universitetet sitt internasjonale kontor samarbeider med den lokale studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semester duration

September - januar og januar - juni.

Flott bygning
Photo:
© Université Lille Nord de France

Information