Home
Student Pages
erasmus+

University of Rennes II and Department of Information Science and Media Studies (ERASMUS+)

  • CountryFrance
  • TownRennes
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Université Rennes 2 - Haute-Bretagne er eit offentleg universitet med om lag 22 000 studentar som hovudsakleg fokuserer på samfunnsvitskap, språkutdanningar, humanistiske fag og idrettsfag. Universitetet har gjort vedtak om å fusjonere med søsteruniversitetet Université Rennes 1 i løpet av dei komande åra. Universitetet sin hovudcampus ligg i Rennes. Det finst òg ei lita avdeling i Saint-Brieuc.

Rennes ligg i Bretagne, nordvest i Frankrike. Byen har om lag 210 000 innbyggarar og omtrent det dobbelte folketalet i storbyområdet. Det bur svært mange studentar i byen, og kvart år blir det arrangert ei rekke festivalar her. I tillegg til ei rekke musikk- og kunstfestivalar finst blant anna ein retrodataspelfestival og ein festival for anvendt vitskap.

Accommodation

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semester duration

August - desember og januar - juni.

Grøn campus
Photo:
© Université Rennes II - Haute-Bretagne

Information