Home
Student Pages
bilateral

The University of Queensland and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryAustralia
  • TownBrisbane
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

University of Queensland (UQ) er medlem i Australias "Group of Eight", som består av de fremste forskingsuniversiteta i Australia. Hovudcampusen ved UQ er St. Lucia, som av mange er rekna som ein av dei flottaste campusane i landet, med sine mange parkar og innsjøar. Den store og grøne campusen ligg i ein sving av Brisbane River, og er omgjeven av elva på 3 sider. Området ligg om lag 7 km frå Brisbane sentrum og er lett å nå enten med buss eller snøggbåt (City Cat). Campusen i St. Lucia inneheld dei fleste fasilitetane ein treng; undervisnings- og forskingslokale, bibliotek, datasalar og ulike tenestetilbod som kantiner, postkontor, bank, butikkar, sportsfasilitetar, kino osv.

Brisbane er hovudstaden i den australske delstaten Queensland og har om lag to millionar innbyggjarar. Brisbane har lågare kostnadsnivå enn både Sydney og Melbourne og klimaet er subtropisk.

Accommodation

UQ har eit stort utval av studentbustader på campus. Dei fleste norske studentar føretrekk derimot å finne seg bustad på eigenhand i områda rundt campusen. St.Lucia, Toowong og West End er populære bustadsområde blant norske studentar. UQ kan gje råd i samband med leige av bustad.

Semester duration

Det akademiske året er delt inn i to semester, som går frå juli - november/desember og februar - juni.

Campus fra luften
Photo:
© The University of Queensland

Information