Home
Student Pages
bilateral

The University of Western Australia and Faculty of Medicine (BILATERAL - Farmasi)

  • CountryAustralia
  • TownNedlands
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

UWA vart oppretta i 1911 og har i dag om lag 19 000 studentar fordelt på 9 fakultet. Universitetet er medlem av Group of Eight og er dermed å rekne som eit av dei åtte leiande forskingsuniversiteta i Australia. Campus ligg ved Swan River, 5 km utanfor Perth sentrum, og består av flotte, ærverdige bygg og store grøntområde.

Perth ligg på vestkysten av Australia og har om lag 1,5 millionar innbyggjarar.

Accommodation

Ein kan søkje om studentbustad på campus, eller ein kan velje å bu privat utanfor. Om du vel å bu privat har UWA ein eigen bustadservice som tilbyr oversikt over ledige rom, leilegheiter og hus og yter bistand i samband med underskriving av kontrakt osv.

Semester duration

Semester 1 er frå slutten av februar til slutten av juni. Semester 2 er frå slutten av juli til slutten av november.

Information