Home
Student Pages
erasmus+

University of Nantes and Department of Geography (ERASMUS+)

  • CountryFrance
  • TownNantes
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Université de Nantes blei grunnlagt i 1960, og har i dag om lag 35 000 studentar. Det er eit offentleg breiddeuniversitet med i alt 21 fakultet og institutt i folden. Universitetet har god bygningsstandard, og er kjent for å ta vel imot utvekslingsstudentane sine. Det har fire campusar som alle ligg langs elva Erdre, som renn gjennom byen frå nord til sør.

Nantes er den sjette største byen i Frankrike med rundt 900 000 innbyggarar, irekna forstadsområda. Han ligg ved munninga av elva Loire, sør i Bretagne, og er i stor grad prega av elvelandskapet. Nantes er kjend for å vere ein av Frankrikes «grønaste» byar. Byen har eit godt utbygd trikkenett, og er tilrettelagd for syklistar.

Accommodation

Universitetet har somme eigne studentbustader for internasjonale studentar, og samarbeider òg med den lokale studentsamskipnaden CROUS. Det finst òg eit program for innkvartering hos franske vertsfamiliar i Nantes. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semester duration

September - januar og januar - juni.

Flott bygning
Photo:
© Université de Nantes

Information