Home
Student Pages
erasmus+

Philipps-University of Marburg and Faculty of Psychology (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownMarburg/Lahn
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Philipps-Universität Marburg blei grunnlagt som Tysklands aller første protestantiske universitet i 1527. Fagtilbodet er stort, og omfattar studieløp innan naturvitskap, humaniora, medisin og samfunnsvitskap. Universitetet har i dag om lag 18 000 studentar, fordelte på 21 fakultet.

Marburg er ein liten tysk by med 80 000 innbyggarar som ligg i Hessen, om lag midt i landet. Det er ein typisk universitetsby, der studentar og tilsette ved universitetet utgjer ein tredjedel av innbyggartalet og dermed set sterkt preg på byen. Her finst vakre middelalderbygg, brusteinsgater og eit rikt kulturtilbod.

Accommodation

Universitetet har eit internasjonalt kontor som hjelper til med informasjon. Dei fleste studentbustadane i området er administrerte av den lokale studentsamskipnaden. Ein av studentheimane, Collegium Phillipium, ligg på slottet i Marburg. Det er òg vanleg blant norske studentar å leige privat.

Semester duration

Oktober - mars og april - august.

Flott bygning
Photo:
© Philipps-Universität Marburg

Information