Home
Student Pages
erasmus+

University of Córdoba and Department of Chemistry (ERASMUS+)

  • CountrySpain
  • TownCórdoba
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universidad de Còrboba blei grunnlagt i 1972 som arvtakar til eit eldre universitet i byen. Det er eit offentleg breiddeuniversitet, med ti fakultet og rundt 16 000 studentar. Universitetet sine bygningar er fordelte på fire campusar, som ligg i og rundt byen. Det engelskspråklege fagtilbodet er marginalt.

Córdoba er ein mellomstor by med rundt 350 000 innbyggarar, og ligg sør i Spania i den autonome regionen Andalucia. Byen var hovudsete for Còrdoba-kalifatet, som styrte nesten heile den Iberiske halvøya på siste halvdel av 900-talet. Historiske kjelder tyder på at han den gongen talde nesten ein halv million innbyggarar, og dermed sannsynlegvis var den største byen i verda.

Accommodation

Universitetet har ei ordning for å hjelpe tilreisande Erasmus-studentar med å finne bustad. Det finst både offentlege og private studentbustader i Corboda, og det er relativt vanleg at måltid er inkludert i husleiga. Det er òg mogleg å leige rom hos ein spansk vertsfamilie, eller finne bustad på den private markanden. Universitetet hjelper med informasjon.

Semester duration

September - januar og februar - juni.

Information