Home
Student Pages
erasmus+

University of Trnava and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. (og 5.) studieår)

  • CountrySlovakia
  • TownTrnava
  • Number of exchange places4
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Det noverande University of Trnava er eit relativt lite offentleg universitet som blei grunnlagt i 1992. Det har fem fakultet og rundt 7500 studentar. Fakulteta for filosofi og humaniora, utdanning, helse- og sosialfag og rettsvitskap ligg i Trnava, medan fakultetet for teologi ligg i Bratislava.

Trnava er den største byen i den slovakiske regionen med same namn. Han ligg om lag 50 kilometer aust for Bratislava og 95 kilometer aust for Wien. Byen har vore ein viktig handelsstad opp gjennom historia, og dannar eit viktig kulturelt sentrum i regionen. Trnava har rundt 75 000 innbyggarar, og eit lågt kostnadsnivå samanlikna med Sentral-Europa elles. På 30 minutt kjem ein seg til Bratislava, på 1,5 timar til Wien, på 2,5 timar til Budapest og på 4 timar til Praha.

Accommodation

Universitetet tilbyr rimelege studentbustader for Erasmus-studentar. Dei fleste av bustadane er hyblar som ein deler med ein eller fleire andre studentar, og ligg om lag 20 minutts gange unna universitetet sin hovudcampus. Det er òg mogeleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Trnava.

Semester duration

Oktober - januar/februar og februar- juni.

Grøn campus
Photo:
© University of Trnava

Information