Home
Student Pages
erasmus+

Carl von Ossietzky University Oldenburg and Department of Geography (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownOldenburg
  • Number of exchange places4
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg har seks fakultet og om lag 13 000 studentar. Blant universitet sine prioriterte forskingsfelt er biodiversitet, hørselsforsking, neurosensorar og marine vitskapar. Det er elles òg kjent for å ha eit godt utdanningstilbod innan pedagogiske utdanningar. Universitetet har to campusar, Haarentor og Wechloy, som begge ligg like nordvest for sentrumskjernen.

Oldenburg ligg nord i Tyskland, mellom Hamburg og grensa mot Nederland. Han har om lag 160 000 innbyggarar, og er ein av dei raskast veksande byane i landet. Ved sida av utdanningssektoren er verksemder knytt til ny teknologi og fornybar energi blant dei viktigaste næringane i området. Byen har mange små parkar og marknadar, og er vel tilrettelagd for syklistar og fotgjengarar.

Accommodation

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustad for internasjonale studentar. Søknaden om studentbustad kan sendast saman med opptakssøknaden. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Oldenburg.

Semester duration

Oktober - mars og april - august.

Flott bygning
Photo:
© Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Information