Home
Student Pages
erasmus+

University of Rennes I and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. og 5. studieår)

  • CountryFrance
  • TownRennes
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Université de Rennes I er eit offentleg breiddeuniversitet med rundt 26 000 studentar fordelte på ti fakultet, ei rekke tilknytte skular og eit observatorium. Det har hovudsete og tre campusar i Rennes, med fleire mindre avdelingar i andre franske byar. Universitetet har gjort vedtak om å fusjonere med søsteruniversitetet Université Rennes 2 i løpet av dei komande åra.

Rennes ligg i Bretagne, nordvest i Frankrike. Byen har om lag 210 000 innbyggarar og omtrent det dobbelte folketalet i storbyområdet. Det bur svært mange studentar i byen, og kvart år blir det arrangert ei rekke festivalar her. I tillegg til ei rekke musikk- og kunstfestivalar finst blant anna ein retrodataspelfestival og ein festival for anvendt vitskap.

Accommodation

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semester duration

September - januar og januar - mai.

Information