Home
Student Pages
erasmus+

Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf and The Grieg Academy ¿ Department of Music (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownDüsseldorf
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Robert Schuman Hochschule Düsseldorf vart grunnlagt i 1972 og er ein internasjonalt kjend lærestad for musikkstudiar på universitetsnivå. Den er oppkalla etter Robert Schumann, ein kjend tysk komponist og pianist frå den romantiske perioden. Om lag 850 studentar frå meir enn 40 nasjonar utdanner seg innan musikk her. Universitetet dekker heile spekteret av fagområde innan musikk med fire hovudkurs: musikk, musikkundervising, lyd og bilete, i tillegg til musikk og media. Det er lagt opp til mykje praksis på læreplanen og universitetsorkesteret opptrer jamleg i Düsseldorf Tonhalle.

Düsseldorf er hovudstaden i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen. Byen ligg ved elva Rhinen som er ein av dei lengste elvane i Europa. Med om lag 600 000 innbyggarar er dette den sjuande største byen i Tyskland. På grunn av store øydeleggingar under andre verdskrigen er bybiletet i dag prega av fleire moderne bygningar.

Accommodation

Ein må belage seg på å ordne innkvartering sjølv.

Semester duration

Haustsemester: oktober-mars

Vårsemester: april-september (/juli)

Information