Home
Student Pages
erasmus+

Jazeps Vitols Latvian Academy of Music and The Grieg Academy ¿ Department of Music (ERASMUS+)

  • CountryLatvia
  • TownRiga
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Det tidlegare konservatoriet i Riga blei stifta i 1919 av den latviske komponisten J¿zeps V¿tols, og bygde på tradisjonane frå konservatoriet i St. Petersburg, kor V¿tols hadde undervist i 30 år. Formålet var å utvikle det latvisk musikk og kultur. V¿tols inviterte anerkjende musikarar til å kome og undervise i ulike nasjonale musikkulturar, blant anna latvisk, russisk og tysk. Slik unngjekk den nye latviske nasjonale kulturen å bli provinsiell, og integrerte seg i staden med den europeiske. Akademiet vektlegg vitskapeleg forsking og kunstnarisk kreativitet.

Riga er hovudstad i Latvia, og i likskap med Bergen, ein tidlegare Hansaby. Byen har rundt 700 000 innbyggarar og ligg på ei sandslette mellom ein og ti meter over havet, ved Rigabukta, om lag midt i landet. Etter sovjettida har norske næringslivsaktørar vist iver etter å etablere seg i byen, og franchisekjeder som Narvesen, Rema 1000, Cubus og Dressmann er synlege i bybiletet.

Accommodation

Viss ein ynskjer studentbustad, må ein reservere i god tid. Det finst òg fleire firma som driv med privat utleige og det er gode sjansar for å finne rimeleg prisa bustad på den private leigemarknaden.

Semester duration

September - januar og februar - juni.

Information