Home
Student Pages
erasmus+

University of Poitiers and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. og 5. studieår)

  • CountryFrance
  • TownPoitiers
  • Number of exchange places4
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Université de Poitiers blir grunnlagt i 1431, og er eit offentleg breiddeuniversitet med sju fakultet, åtte skuleeiningar og om lag 24 000 studentar. Det har godt omdøme innan fleire fagfelt, og hevdar seg elles blant anna ved å ha god dekning for digitale læremiddel. Universitetet er tett vevd saman med byen Poitou-Charentes, men hovudcampusen ligg søraust for sentrum.

Poitou-Charentes er ein tradisjonsrik universitetsby i regionen Poitiers, vest i det franske innlandet. Han har om lag 90 000 innbyggarar, og rundt ein fjerdedel av desse er studentar. Byen har kallenamn som «Den gylne byen» og «Byen med hundre kyrkjer», grunna at geistlege praktbygg står tett i tett i bykjernen. Det sekulære kulturtilbodet inkluderer blant anna ein gateteaterfestival, kortfilmfestival og ei mengd studentfestivalar gjennom året.

Accommodation

Universitetet samarbeider med studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Poitiers. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semester duration

September - januar og februar - juni.

Information