Home
Student Pages
erasmus+

University of Lower Silesia and Department of Information Science and Media Studies (ERASMUS+)

  • CountryPoland
  • TownWroclaw
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

University of Lower Silesia (ULS) er eit ungt, privat universitet med 8000 studentar, som ligg i den polske byen Wroclaw ULS. Det er inndelt i tre fakultet, og tilbyr studium innan utdanningsvitskap, samfunnsvitskap, medievitskap og tekniske fag. Universitetet har òg ei avdeling i byen Klodzko.

Wroclaw er den fjerde største byen i Polen med rundt 600 000 innbyggarar, og ligg sørvest i landet, i Schlesien. Om lag kvar sjette innbyggar er student. Han blei nesten utsletta under andre verdskrigen, men er no bygd opp att. Dei fleste bygningane er i barokk eller gotisk stil, men byen har òg modernistiske bygg, for eksempel Hundreårshallen, som er oppført på UNESCO si verdsarvliste. Byen har fleire øyer og meir enn to hundre bruer.

Accommodation

Universitetet har ikkje eigne studentbustader, men hjelper utvekslingsstudentar med å finne bustad på hostell i Wroclaw. Universitetet formidlar òg kontakt med utleigefirma til dei som ønsker å bu i leilegheit.

Semester duration

September - februar og februar - oktober.

Flott bygning
Photo:
© University of Lower Silesia

Information