Home
Student Pages
erasmus+

University of Pavia and Department of Mathematics (ERASMUS+)

  • CountryItaly
  • TownPavia
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Università degli Studi di Pavia blei grunnlagt i 1361, men har røter tilbake til eit jusstudium som hadde oppstart i år 825. Universitetet har i alt 23 000 studentar og eit breitt fagtilbod. Dei ni fakulteta er fordelte på tre campusar i byane Pavia, Cremona og Mantova, som alle ligg i regionen Lombardia. Fleire kjende akademikarar har band til dette universitetet. Blant dei er oppfinnaren av batteriet, Alessandro Volta, og matematikaren Girolamo Cardano, som på 1500-talet publiserte viktige funn innan algebra og sannsynsrekning.

Pavia er ein liten by med rundt 75 000 innbyggarar som ligg nord i Italia, om lag 35 kilometer sør for Milano. Han var opphavleg grunnlagd av romarane som ein militærgarnison. I dag er universitetet ein viktig hjørnestein for byen.

Accommodation

Ein kan søkje om studentbustad gjennom universitetet sitt internasjonale kontor eller leige bustad på den private markanden.

Semester duration

Oktober - februar og mars - juni.

Information