Home
Student Pages
erasmus+

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. og 5. studieår)

  • CountryPoland
  • TownWarszawa
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Cardinal Stefan Wyszynski University er eit statleg universitetet nord i Warszawa, som vart grunnlagt i 1999. Det har historisk sterke band til den romersk-katolske kyrkja og vektlegg særskilt studium i teologi, kanonisk rett og kristen filosofi. Det har likevel òg eit stort fagtilbod som ikkje er knytt til religion. Universitetet har 19 000 studentar og ni fakultet, fordelte på to campusar.

Warszawa er hovudstad i Polen og landets største by, med i underkant av to millionar innbyggarar. Av desse er rundt 300 000 studentar. Byen ligg på begge sider av elva Wisla, på den masoviske sletta 78-121 moh. i det polske innlandet. Warszawa er eit viktig økonomisk knutepunkt i Aust-Europa. Opp gjennom historia har han blitt hardt råka av mange krigar, og han vart nesten totaløydelagd under andre verdskrig. Men ettersom han alltid har reist seg att, har byen fått tilnamnet Føniksbyen.

Accommodation

Universitetet har eigne studentbustader og hjelper internasjonale studentar med å finne rom.

Semester duration

September - februar og februar - juni.

Studentar på campus
Photo:
© Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

Information